Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

Anonim ortaklıkta pay sahipliği sıfatının ispatlanması

Proving shareholding in joint stock companies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261652 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Anonim Ortaklıkta Pay Sahipliği Sıfatının İspatlanması? başlıklı tezimizde anonim ortaklıklarda pay sahipliğinin hangi yöntem ve araçlarla ispatlanabileceği incelenmiştir.Birinci bölümde pay sahipliği sıfatının aslen kazanılması halinde pay sahipliği sıfatının ispatı ele alınmıştır. İkinci bölümde anonim ortaklık payının iradi olarak devredilmesi durumunda geçerli bir devrin ve buna bağlı olarak pay sahipliği sıfatının nasıl ispatlanacağı üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise payın devredenin iradesine bağlı olmaksızın kanunen devri durumunda ispata ilişkin özellikler incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise pay sahipliği sıfatının ispatında yararlanılabilecek belgeler olarak pay defteri ve hazirun cetveline ilişkin açıklamalar yapılarak, bu belgelerin ispat fonksiyonuna değinilmiştir.

Summary:

This thesis examines the methods and instruments concerned with proving shareholding in joint stock companies. In the first chapter of the study, proving shareholding in case of original acquisition is dealt with. Second chapter is related to the proving of a valid share transfer and shareholding in case of a voluntary derivative acquisition. In the third chapter, properties of proving shareholding in terms of a statutory derivative acquisition have been dealt with. In the fourth and last chapter of thesis, stock register and list of attendants were studied as documents helping the proving of shareholding. In this context, probative value of these documents have been explained.