Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Anonim ortaklıkta pay sahipliği sıfatının kazanılması

Getting share ownership in corporations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 158620 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZ Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuyla ilgili pay, pay senedi, pay defteri ve pay sahipliği kavramları genel olarak incelenmektedir, ikinci bölümde bir anonim ortaklıkta pay sahipliği sıfatının aslen kazanılması ele alınmakta olup; bu anlamda kuruluşta, sermaye artırımında, birleşmede, tür değiştirmede ve bölünmede payın, dolayısıyla pay sahipliği sıfatının nasıl kazanıldığı açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde payın devren kazanılması çıplak pay, pay senedi, ilmühaber ve pay sertifikası açısından irdelenmektedir. Konuya halka açık anonim ortaklıklar bakımından da değinilmektedir. Ayrıca bu bölümde payın iyiniyetle kazanılıp kazanılmayacağı da açıklanmaktadır. Payın kanun hükmü veya mahkeme kararıyla kazanıldığı haller de burada incelenmektedir. Dördüncü bölümde payın devren kazanılmasında karşılaşılabilecek yasak ve sınırlamalar, kanuni ve sözleşmesel ayrım çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmaktadır. ABSTRACT This study is consisted of four sections. In the first section we explain; share, share document, share registry book and share ownership. In the second section, we discuss how share ownership is gained originally in a corporation and in this respect we also explain how "share" or share ownership is gained at founding the corporation, increasing the capital, merger and acquisition, changing the company type. In the third section, getting share ownership by way of transfere is discussed related to share without certificate, share document, temporary document and share certificate. The subject is also taken into consideration for publicly held corporations. We also explain whether a share can be owned by good will or not and how a share can be gained by a law rule or an order of court. In the last section, prohibitions and limitations that can be encountered when a share is gained by way of transfere is studied in the perspective of lawful and contractual seperation. 11

Summary:

ÖZ Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuyla ilgili pay, pay senedi, pay defteri ve pay sahipliği kavramları genel olarak incelenmektedir, ikinci bölümde bir anonim ortaklıkta pay sahipliği sıfatının aslen kazanılması ele alınmakta olup; bu anlamda kuruluşta, sermaye artırımında, birleşmede, tür değiştirmede ve bölünmede payın, dolayısıyla pay sahipliği sıfatının nasıl kazanıldığı açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde payın devren kazanılması çıplak pay, pay senedi, ilmühaber ve pay sertifikası açısından irdelenmektedir. Konuya halka açık anonim ortaklıklar bakımından da değinilmektedir. Ayrıca bu bölümde payın iyiniyetle kazanılıp kazanılmayacağı da açıklanmaktadır. Payın kanun hükmü veya mahkeme kararıyla kazanıldığı haller de burada incelenmektedir. Dördüncü bölümde payın devren kazanılmasında karşılaşılabilecek yasak ve sınırlamalar, kanuni ve sözleşmesel ayrım çerçevesinde ortaya konulmaya çalışılmaktadır. ABSTRACT This study is consisted of four sections. In the first section we explain; share, share document, share registry book and share ownership. In the second section, we discuss how share ownership is gained originally in a corporation and in this respect we also explain how "share" or share ownership is gained at founding the corporation, increasing the capital, merger and acquisition, changing the company type. In the third section, getting share ownership by way of transfere is discussed related to share without certificate, share document, temporary document and share certificate. The subject is also taken into consideration for publicly held corporations. We also explain whether a share can be owned by good will or not and how a share can be gained by a law rule or an order of court. In the last section, prohibitions and limitations that can be encountered when a share is gained by way of transfere is studied in the perspective of lawful and contractual seperation. 11