Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

Board committees

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 428528 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anonim şirketler büyüdükçe, yönetim kurulunun faaliyetlerini yönetmesi ve ortaya çıkan problemlerin üstesinden gelmesi oldukça zorlaşmaktadır. Bu bağlamda sorumluluk yönetim kurulunda olmak üzere işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla komiteler oluşturulmaktadır. Bu konuda esas sözleşmede bir hüküm bulunmasına da ihtiyaç yoktur; zira komiteler sadece birer yardımcı birim olup bunlara yetki devri yapılmamaktadır. Anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde şirketlerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bu komiteler, bütün dünyayı etkileyen kurumsal yönetim yaklaşımının anonim şirket yönetiminde yerleşmesine hizmet eden mekanizmalardan biridir. İşte bu çalışma, anonim şirket yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin hukuki niteliğinin anlaşılması bakımından önemli sayılabilir. Özellikle halka açık anonim şirketler bakımından önem arz eden kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesine hizmet eden bu yapıların, ne şekilde oluşturulduğu, görevlerinin ve çalışma esaslarının nelerden ibaret olduğu çalışmamızda ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.

Summary:

As joint stock company grows, managing activities of board of management and overcoming arisen problems may be quite difficult. In this context, board of management is responsible for monitoring the progress of the work, preparing report on issues to be presented and forming committee for enforcing its decisions for internal audit. In this regard there is no need to include a provision in the main agreement; because the committee is only an auxiliary unit and no devolution of power can be done towards them. These committees created in accordance with needs of companies, are one of the mechanisms serving the approach of corporate governance affecting the whole world to be settled in the management of joint stock companies. This study can be regarded as important in terms of understanding of the legal function of the committees created within board of management. The ways of establishing these structures serving the settlement of corporate governance which is especially important for public joint stock companies, the principals of their task and work are discussed in detail in our study.