Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin güveni kötüye kullanma suçundan doğan sorumlulukları

Joint-stock company's executive board members' liability for criminal misappropriation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451533 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde öncelikle anonim şirket yönetim kurulunun hukuki niteliği ve bu bağlamda anonim şirket ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki güven ilişkisi incelenmiştir. Daha sonra güveni kötüye kullanma suçu hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise güveni kötüye kullanma suçunun anonim şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından şirkete karşı işlenmesi kapsamında suçun unsurları tartışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise suçun anonim şirket yönetim kurulu üyeleri tarafından işlenmesi durumunda suçun özel görünüş biçimleri, kusurluluk, yaptırım için aranan diğer şartlar ve yaptırım incelenmiştir.

Summary:

This study as a part of Public Law studies of Istanbul University, Social Science Institute has been written as a postgraduate thesis. Within the first part of this study, beginning with the legal characteristics of the executive board in a joint-stock company and in this context, trust relationship between a joint-stock company and executive board members have been reviewed. Thereafter general information regarding criminal misappropriation has been given a place. As for in the second part of this study, criminal provisions have been discussed under the possibility of the executive board members' act of criminal misappropriation against the joint-stock company. In the third and final part; manifestation of crime, culpability, punishment and other requirements for sanction have been examined in case of the offence committed by the executive board members of a joint-stock company.