Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Anonim şirketlerde işadamı kararı ilkesinin(busıness judgment rule) uygulanması

Application of the business judgment rule in joint-stock companies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351543 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Tez kapsamında, anonim şirketlerde yönetim kurulunun takdir yetkisine dayanarak vermiş olduğu kararların, mahkemeler tarafından denetimini ve üyelerin bu kararların zararları sonuçlarından sorumluluklarını sınırlayan bir ilke olan işadamı kararı ilkesi (business judgment rule) ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, işadamı kararı ilkesi hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise işadamı kararı ilkesinin uygulanma şartları incelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise işadamı kararı ilkesinin uygulanması ve uygulanmasının sonuçları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: İşadamı kararı ilkesi, anonim şirket, yönetim kurulu, yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu, özen yükümlülüğü, sorumluluğun sınırlanması, takdir yetkisi.

Summary:

This study is prepared as a doctoral thesis at Istanbul University Institute of Social Sciences. At this thesis, the business judgment rule which is a principal for the limitation of examining of the board of directors decisions by courts and the liabilities of the board members were analysed. At the first section, the general knowledge about the business judgment rule was handled. At the second episode, elements of the rule were examined. The application of the business judgment rule and the results of the application were analysed at the third episode. Keywords: Business judgment rule, joint stock company, board of directors, decision of the board of directors, liability of the directors, duty of care, limitation of the liability, discretion.