Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Anabilim Dalı / Mali Hukuk Bilim Dalı

Anonim şirketlerde tasfiye, birleşme, devir, nev'i değiştirme, bölünme ve hisse değişimi: Kurumlar vergisi açısından bir yaklaşım

Liqudiation, merger, transfer (tax-free merger), dissolution, share assignment and change of form in joint stock companies: An approach from corporate tax law

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262193 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısma 21.06.2006 tarihinde yayımlanan ancak geriye dönük olarak01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüge giren kurumlar vergisi kanununda yer alantasfiye, birlesme, devir, bölünme, hisse ve nev'i degisimi islemlerini anonim sirketleraçısından ele almaktadır.Tez kısa bir giris bölümünün ardından temel olarak 4 ana bölümeayrılmaktadır. Birinci bölümde anomim sirketlerin birlesme-bölünme nedenleri vetürleri isletme iktisadı ilkeleri çerçevesinde irdenlenmistir. Burada birlesme vebölünmeye saikinin altında yatan nedenler ve anonim sirketleri bu islemleri yapmayayol açan faktörler açıklanmıstır. Anonim sirketlerin birlesme ve bölünme islemlerivergi hukukunu da ilgilendirmesine karsın, aslında konu temel olarak ticarethukukunda düzenlendiginden ikinci bölümde anonim sirketlerin birlesme vebölünme islemlerinin ticaret hukukundaki boyutu ele alınmıs, bu kapsamda TürkTicaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere yer verilmistir. Üçüncü bölümde de TürkTicaret Kanunu tasarısının konuya iliskin düzenlemelerine yer verilmistir. Tezin sonbölümünde anonim sirketlerin tasfiye, birlesme, devir, nev'i degistirme, bölünme vehisse degisimi islemleri kurumlar vergisi kanunu açısından detaylı sekilde elealınmıstır.Yapılan bu çalısma sonucunda, anonim sirketlerin tasfiye, birlesme, devir,bölünme ve hisse degisimi islemlerinin kanunlarımızda eksik düzenlenmesinedeniyle vergi hukuku ve ticaret hukukunda önemli eksiklerin oldugu ortayaçıkmıstır.

Summary:

This study deals with liqudiation, merger, transfer (tax-free merger),dissolution, share assignment and change of form in joint stock companies.Following a brief introduction part, the Thesis is divided into four mainparts. In the first part, the reasons and types of merger and dissolution in joint stockcompanies are researched in the context of managerial economics. In this part, thereasons and factors that encourage companies to do mergers or dissolution areexplained. Although mergers or dissolutions are also related with the tax law, thereare some more important implications in commercial law because of the fact thatthey are regulated and related fundamentally in the commercial law. In the secondpart, mergers or dissolutions in commercial law are studied due to this reason. Inthird part, some explanations about the draft of proposed Commercial Law are given.Finally, in the last part, transactions of liquidation, merger, transfer (tax-free merger),dissolution, share assignment and change of form in the joint stock companies arestudied in tax law in a detailed way.The result of this thesis shows us that there are serious legal void in the taxand the commercial law because of the lack of regulations in the turkish law system.