Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

Anonim şirketlerde yöneticilerin mali hakları

Compensation of corporal directors and executives

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287699 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, anonim şirketlerde üst dereceli yöneticilerin mali haklarının neler olduğunu tespit etmektir. İncelememizde ortaklıklarda yönetim kavramı ve anonim şirket bünyesinde yönetici sıfatının belirlenmesi konusu üzerinde durularak, yönetici olarak tespit edilen bu kişilerin sahip olduğu mali hakların kanunda nasıl düzenlendiği, uygulamada nasıl bir yol izlendiği açıklanmaya çalışılacaktır. Bu çalışmayı yaparken, son on yılda, Amerika'da ve Avrupa'da yaşanan şirket skandalları, özellikle Enron üzerinde durulacaktır. Bu olaylar neticesinde ülke mevzuatlarında yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin mali haklar açısından Türk Hukuku'nda nasıl bir etki yaptığı göz önünde bulundurulacaktır.

Summary:

The purpose of this study is to examine the compensation of high-level managers and determine their fiscal rights. The analysis focuses on the concept of management in corporations and aims to determine the title of managers. Legislation and practice methods on the compensation and fiscal rights possessed by these persons are going to be studied by means of recent corporate scandals in the US and Europe, particularly in the last decade, and legislative consequences thereof and the impact of such consequences on Turkish law in respect of compensation of managers.