Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Anonim şirketlerin birleşmesinde alacaklıların korunması

Protecting creditors in merger of joint stock companies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291647 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ticari hayatın vazgeçilmez bir parçası olan anonim şirketler, ticari faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmek ve kârlılıklarını arttırmak amacıya birleşmek ihtiyacı hissedebilirler. Çok genel olarak anonim şirketlerin birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin, tek bir şirket çatısı altına faaliyetlerini devam ettirmesidir. Bu birliktelikte en az bir şirketin hukuki varlığı son bulacak; ancak bazı istisnalar dışında son bulan şirketin ortakları, devam eden şirkete ortak olacaklardır. İşte kanunun verdiği yetkiye dayanarak gerçekleşen bu birlikteliklerde, özellikle hukuk aleminden silinen şirkete güvenerek, o şirketle iş yapan ve alacaklı konuma gelen üçüncü kişilerin, bu güvenlerinin korunması ve bu işlemden bir zarar görmemeleri gerekmektedir. Bu ise, yine kanunla, alacaklıları koruyan birtakım tedbirlerin getirilmesiyle mümkündür.Biz de hu ihtiyacı göz önüne alarak, kanunlaşmış ve fakat henüz yürürlüğe girmemiş Yeni Ticaret Kanununda getirilen değişiklikleri de nazara alarak, tez konumuzu ?anonim şirketlerin birleşmesinde alacaklıların korunması? olarak seçtik ve alacaklıları koruyan tedbirleri incelemeye çalıştık.Tezimizde alacaklıların korunması hususunda mevcut Ticaret Kanununda bulunan iki ayrı sistemi birbiriyle ve henüz yürürlüğü girmemiş olan Yeni Ticaret Kanunundaki sistemle, mukayeseli hukuktan da yararlanarak karşılaştırmaya çalıştık. Bu şekilde, birbirinden farklı üç sistemi değerlendirerek, olması gereken hukuk yönünden de kanaatlerimizi belirtip, konunun aydınlatılmasına katkı sağlamaya çalıştık.

Summary:

Joint-companies are one of the most indispensible parts of the commercial life. Those companies sometimes may need to be merged to increase their profits and to sustain their commercial activity in more efficient way. In general, we can describe the merging of the joint-stock companies as to pursue commercial activities of two or more companies under the name of a company. In this cooperation, legal activity of at least one of those companies will be terminated. On the other hand, the partners of the terminated company or companies will be the partners of the sustained company, besides under exceptional cases. Payee people or the people who have collaboration with this terminated company should not suffer from this cooperation which was performed by obeying the laws. And also their faith on the terminated company should be maintained. Those can be achieved by putting some precautions into the laws which protect the payee people.By considering this necessity and taking into account the changes in the New Commercial Laws which have been done but not performed yet, I determined my thesis subject as ?Protecting the Payee People in the Merging of Joint-stock Companies? and tried to investigate the precautions which will protect the rights of the payee people in the merging of the joint-stock companies.In my thesis, two systems which were included in the current Commercial Laws were compared by using the comparative law techniques and also comparison of third system which is not practiced yet has been included. As a result of evaluating these three systems, I gave my opinion for this issue and tried to shed lights on this important topic in the Commercial Laws.