Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Mali Hukuk Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı

Anonim ve limited şirketlerde kanuni temsilcilerin şirketin vergi borçlarından doğan sorumlulukları

Responsabilities, which arise from tax debts of the company and belomg to legal representatives in the joint stock companies and limited liability companies

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 264509 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alacaklı kamu İdaresinin anonim ve limited şirketin vergi borçları nedeni şirket kanuni temsilcilerinin sorumlulukları kapsamında kamu alacağını 213 sayılı vergi kanunu, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkında kanun ve en son 5766 sayılı amme alacaklarının tahsili hk. kanun doğrultusunda yapacağı tahsile dönük işlemler ve buna karşı şirket yöneticilerinin hukuki durumlarının incelenmesi hakkındadır.

Summary:

Creditor public administratıon can make transactıon intented to collectıon and prosecutıon of company's legal reprtesentatıves ın naccordance wıth the responsability, arisen from laws, because tax debts is based on regulatıon stıpulated in 6183 numbered law, 213 numbered law and 5766 numbered law..