Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

Antakyalı Mustafa Remzi Efendi ve Risale fi İlmi'l-bedi adlı eseri (İnceleme-metin)

Antakyali Mustafa Remzi Efendi and his literal work 'Risale fi İlmi'l-bedi' (Revise-text)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 328634 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin konusu XVII. Yüzyılda Türk-Osmanlı coğrafyasında Arap belâgatı alanında eserler vermiş olan Antakyalı Mustafa Remzî Efendi'nin Bedî` ilmine dâir kaleme almış olduğu ve tek nüsha olarak İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Risâle fî `İlmi'l-bedî` adlı eseridir. Tezde MustafaRemzî Efendi'nin hayatı ve eserleriyle ilgili bilgiler kaynakları belirtilmek suretiyle verildikten sonra eserin tahkik (metin-inceleme) çalışması gerçekleştirilmiştir.Yapılan bu çalışmayla gerek kişiliği gerekse vermiş olduğu eserleriyle alanında önemli bir yere sahip olan Mustafa Remzî Efendi'ye ait, ikinci bir nüshası olmayan bu eserin edebiyat ve bilim dünyasına kazandırılması amaçlanmıştır.

Summary:

The subject of this thesis is the manuscript which belongs to Antakyalı Mustafa Remzî Efendi and named Risâle fî `ilmi?l-bedî`. The manuscript subject to our study is a unique copy and is written on Bedî` in Arabic Belâğah. It has been registered in Süleymaniye Manuscripts Library/Istanbul. In this study detailedinformation about Mustafa Remzî?s birth, education, family, students and books is given with their source information. During our study it has been aimed to reintroduce Mustafa Remzî Efendi who has an important place with his personality and his books in his field and his work Risâle fî `ilmi?l-bedî? to Arabic philology.