Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Antalya bölgesinde otel oda fiyatlarını etkileyen faktörler: Hedonik yaklaşım

The factors affecting hotel room prices in the antalya region: The Hedonical approach

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 523755 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Türkiye'de turizmden istenen gelirin sağlanamaması turizme yönelik çalışmaları da beraberinde getirmiştir. Turizm denilince akla deniz kum güneş gelmektedir. Dolayısıyla turizm sektörünün ana faaliyet alanı konaklama işletmeleridir. Müşteriler konaklama işletmelerinden en çok faydayı sağlamak isterken otel yöneticileri ise en çok karı elde etmek istemektedir. Bu belirleyiciliği sağlayan en önemli şey fiyattır. Bu çalışma ile Türkiye'nin turizm şehirlerinden biri olan Antalya'daki konaklama işletmelerinin özelliklerinin otel oda fiyatlarına etkisi hedonik fiyat modeli ile incelenmektedir. Hedonik fiyatlandırma modeli heterojen malların fiyatlarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Konaklama işletmeleri birçok özelliği barındıran heterojen bir ürün olduğundan dolayı hedonik fiyat modeli tercih edilmiştir. Türkiye'de otel oda fiyatlarına ilişkin bilimsel çalışma az sayıda olduğu için bu konuya ağırlık verilmiştir. Çalışmada örneklem 230 adet 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşmaktadır. Veriler Antalya ve çevre mevkilerden toplanmıştır. (Alanya, Belek, Manavgat, Side, Kemer). Bu veriler internet aracılığı ile otellerin web sitelerinden elde edilmiştir. Bu çalışma ile Antalya Bölgesinde bulunan otellerin oda fiyatlarını etkileyen değişkenler hedonik fiyat modeli ile tahmin edilmiştir. Anlamlı değişkenler adımsal regresyon ile analiz edilmiştir. Adımsal regresyon sonuçlarına göre oda büyüklüğü, ücretsiz otopark, denize sıfır olması, sertifika sayısı ve oda sayısının fiyatları pozitif etkilediği analiz edilmiştir. Belek'teki otellerin Alanya'daki otellere göre daha pahalı olduğu saptanmıştır. Ayrıca havuz barının otel oda fiyatlarına etkisi negatif elde edilmiştir.

Summary:

The desired income from tourism is not provided in Turkey also brought along studies for tourism. As for tourism, sea, sand, sun come to mind. Hence, the main activity of the tourism sector is accommodation enterprises. Hotel managers want to get the most profit while customers want to get the most benefit from their accommodation business. The most important thing that provides this specificity is Price. With this study, the effect of the characteristics of accommodation establishments in Antalya, which is one of the tourism cities of Turkey, on hotel room prices is examine in the hedonic pricing model. The hedging pricing model is widely used in determining the prices of heterogeneous goods. Since accommodation establishments are heterogeneous products with many properties, the hedonic model is preferred. Since there is a small number of scientific work on hotel room prices in Turkey, this issue has been emphasized. The study sample consists of 230 5-star hotels and holiday villages. Data collected from Antalya and surrounding areas. (Alanya, Belek, Manavgat, Side, Kemer). This data is obtained from the hotels ' websites via Internet. With this study, the variables affecting the room prices of the hotels in the Antalya Region were estimated with the hedonic price model. Significant variables were analyzed by stepwise regression. According to the results of stepwise regression, it was analyzed that the room size, free parking, the number of the seas, the number of certificates and the number of rooms positively affected the prices. It is determined that the hotels in Belek are more expensive than the ones in Alanya. Also, the effect of the pool bar on the hotel room prices was negative.