Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Antalya bölgesindeki devlet yollarının üst yapı performanslarının analizi ve iyileştirme çalışmaları

Pavement performance analyze and recovery studies of the state highways in Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131736 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA BÖLGESİNDEKİ DEVLET YOLLARININ ÜSTYAPI PERFORMANSLARININ ANALİZİ ve İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SEVİL AY Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Danışman : Prof. Dr. İlhan SÜT AŞ Ocak 2002, 101 Sayfa Ülkemizde ulaşım faaliyetlerinin büyük kısmı karayoluyla gerçekleştirilmektedir. Karayolu çok pahalı bir yatırımdır. Yollar inşa edildikten sonra gerekli kontrol ve bakım çalışmaları düzenli olarak yapılmazsa, planlanan hizmet ömrünü doldurmadan yenilenmesi gerekmektedir. Bu durum da. ekonomik olarak sınırlı kaynaklara sahip olan ülkemizde yol çalışmaları için yapılan harcamaların artmasına neden olmaktadır. Yol ağımız için oluşturulacak Üstyapı Yönetim Sistemi, sınırlı bir bütçe ile en fazla kazancı sağlayacak bakım ve iyileştirme programlarının oluşturulmasını sağlar. Bu tez kapsamında yönetim merkezi Antalya kentinde bulunan D-400 (Kaledran-Antalya-Dalaman), D650 (Antalya-Sandıklı) ve D-350(Antalya-Çavdır) devlet yollarının güncel üstyapı ve yüzey durumları ortaya konulmuştur. Çalışmanın gerçekleştirildiği yolların en büyük özelliği, ağır ticari taşıt trafiğinin yanısıra yoğun olarak turizm taşımacılığı yapılmasıdır. Arazi çalışmaları, Antalya kentinden itibaren radyal yönde ulaşımı sağlayan dört ana devlet karayolunun km. birimi duyarlılığında platform yüzeylerinin incelenmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. İncelenen 957 km. uzunluğundaki yolun D-400 Devlet Yolu kesiminde 85 km.'lik kısımda kaplama tipi asfalt betonudur. Bu kısımda üstyapı çalışmaları halen devam etmektedir Geri kalan 872 km.'lik yolda kaplama tipi yüzeyselkaplamadır. Değişik performans ölçütleri altında yol kesimleri incelenmiş, mevcut durum analizi yapılmış, gözlem ve fotoğraflama metodu ile üstyapı bozuklukları tespit edilmiştir. İncelenen 3 devlet yolundan yüzey bozuklarının dağılımı ve miktarı ile Yıllık Ortalama Günlük Trafiği en fazla olan D-650 güzergahı için Üstyapı Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Anahtar kelimeler : Üstyapı Yönetim Sistemi, Karayolları, Üstyapı, Üstyapı bozulması, Bakım ve iyileştirme. JÜRİ : Prof. Dr. İlhan SÜTAŞ ( Danışman) Prof. Dr. Fikret TÜRKER Prof. Dr. Mustafa KARAŞ AHİN

Summary:

ABSTRACT PAVEMENT PERFORMANCE ANALYZE and RECOVERY STUDIES OF THE STATE HIGHWAYS IN ANTALYA REGION SEVİL AY M.Sc. In Civil Engineering January 2002, 101 pages Most of the transportation activities in our country are performed by highways. Highways are very expensive investments. If necessary controls and maintenance activities are not performed properly after highways are constructed, they should be reconstructed before their preplanned service life finished. This situation causes our country to increase its expenditure for highway activities. The Pavement Management System project for our highway network provides the most efficient maintenance and rehabilitation programs with a limited budget. In this thesis, current pavement and surface conditions of the D-400, D-350 and D-650 State Highways, which are managed from Antalya city are given. The most important characteristic of these highways is that they are used for both heavy vehicle transportation and tourism transportation. The land studies is carried out by inspecting the four main state highways in kilometer sensitivity from the starting point of Antalya through a radial direction. The part which takes 85 km. in the D400 State Highway region of the inspected 957 km. road is covered by asphalt concrete. In this region, the pavement construction are still continuing. The remaining 872 km. highway is covered by surface pavement. Highway sections are inspected under various performance criterias, current conditions are analyzed, the pavement defects are determined by inspection and photographing methods. mAmong the inspected three state highways, Pavement Management System for the line with the highest surface defects distribution and amount, and ADDT was formed. Key Words: Pavement Management System, Highways, Pavement, Pavement Deterioration, Maintenance and rehabilitation, COMMITTEE : Prof. Dr. İlhan SÜTAŞ Prof. Dr. Fikret TÜRKER Prof. Dr. Mustafa KARAŞ AHİN iv