Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Antalya ili karanfil yetiştiriciliğinde maliyet ve karlılık analizi

Analysis of cost and profit in the clove producers in the Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520804 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kesme çiçek özellikle manevi değeri olan günlerde, evlerde dekoratif olarak ve kentlerde peyzaj amaçlı olarak kullanılmaktadır. Kesme çiçeğin en çok kullanıldığı kıta Avrupa'dır. Türkiye'de kesme çiçek üretimi yapılan türler içinde hem iç pazar hem de dış pazar için yapılan üretimde karanfil büyük paya sahiptir. Bu çalışmada sadece karanfil üretimi yapan üreticiler ile yüz yüze yapılan anketler sonucunda elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada, Antalya ilindeki karanfil üreticileri hakkında genel bilgiler, işletmede çalışan işçiler ile ilgili bilgiler, üretim seralarının teknik özellikleri, arazilerin arazi ıslahı varlıkları, üreticilerin alet ve makine mevcudiyet durumları, üretim yapılan arazinin mülkiyet durumu, dekara ve toplam olarak üretim miktarları, üretilen karanfil çeşitleri, fide üretim durumları, üretim aşamasında kullanılan girdi miktarları ve girdi bedelleri ve bu bedellerin ödeme koşulları, karanfilin pazarlaması ve karanfil üretimi ile ilgili sorunların belirlenmesi ile işletmelerin üretim masrafları, dekara ve toplam olarak üretim değerleri, dekara ve toplam olarak brüt kar ve net karları hakkında bilgiler verilmesi hedeflenmiştir. Antalya ili karanfil üreticilerinden anket yoluyla alınan bilgiler sonucunda; karanfil üretiminin dekara GSÜD; 26811 TL/da, dekara brüt karı; 849093 TL/da, dekara net karı; 39412 TL/da ulaşmıştır. Bu veriler sonucunda Antalya ilinde karanfil üretiminin karlı bir sektör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Summary:

The cut flower is used especially for the spiritualy important days. The cut flower is used as an ornamental in homes and for landscaping in cities. Europe is the greatest continent in cut flowers. Within the cut flower production species and the clove has a large share, in the domestic production for the domestic market as well as for the foreign market. In this study gathered the general information on clove producers, on technical characteristics of the plant's production, the production costs of the enterprises, on land reclamation assets, on the ownership status of the production land, on the workers working in the business, on the availability of machine and instrument for the producers, on the production costs of the clove, the seedling production conditions, the input amounts used in the production stage and the payment conditions of the input costs, the marketing of the clove and as well as gross profit and net profit. Consequently, a face-to-face survey has been conducted to collected primary data from clove producers who only produce carnation Antalya province. The results revealed that a clove enterprise has a clove gross profit 849093 TL/da, and reaches a profit of 39412 TL/da and gross production value 26811 TL/da. Lastly from the found results we can conclude that the clove production in the province of Antalya is a profitable sector.