Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Antalya ili kumluca ilçesinde, ev sineği (Musca domestica L.) popülasyonlarında deltamethrin'e karşı direnç seviyelerinin araştırılması

An investigation of resistance levels to deltamethrin in house fly (Musca domestica L.) populations from Kumluca-Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 468027 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kumluca, Türkiye'nin önemli bir tarım ve seracılık merkezidir. Bu bölgede özellikle tarım ve halk sağlığı zararlılarına karşı yüksek oranda pestisitler kullanılmaktadır. Sentetik piretroid grubu insektisit olan deltamethrin Kumluca'da tarım ve halk sağlığı zararlılarına karşı kullanıldığı için bu tezin amacı ev sineğinin (Musca domestica L.) deltamethrin'e karşı direnç seviyelerinin belirlenmesidir. Ev sinekleri, Kumluca ilçesinde 5 farklı lokasyondaki (Güzören, Balçıklı, Mavikent, Yeşilköy ve Adrasan) ahırlardan 2015 yılı Haziran ve Kasım ayları arasında atraplar yardımıyla toplanmıştır. Her bir lokasyonun arası 5 km'den fazla olduğu için popülasyonların birbirine karışması beklenmemektedir. Toplanan ev sinekleri içerisinde şeker ve ıslak pamuk olan tül kafeslere (30x30x30) konularak, 4-6 saat arasında laboratuvara getirilmiştir. Popülasyonlar 24±2°C, %60±10 nem ve 12 saatlik fotoperiyot koşullarında yetiştirilmiştir. Direnç seviyelerinin belirlenmesinde F2 nesilleri kullanılmıştır. Bu çalışmada ölüm dozu (LD) ve düşüş sürelerinin (KT) belirlenmesi için deltamethrin'in farklı dozları kullanılmıştır. KT değerini belirlemek için ev sinekleri 5 dakikalık aralıklarda bir saat boyunca gözlenmiştir. Bütün testler kontrol grubu da dahil olmak üzere 3 kez tekrarlanmıştır. Ölen ev sineği sayısı 24 saat sonra kaydedilmiş ve ölüm oranları ile düşüş oranları SPSS kullanılarak karşılaştırılmıştır. LD50 ve LD90 değerleri ile KT50 ve KT90 değerleri probit analiz program kullanılarak belirlenmiştir. Direnç katsayısı (DK), hesaplanan LD50 değerlerinin hassas Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) popülasyonun LD50 değerine bölünerek hesaplanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, tarım ve seracılığın yoğun olduğu alanlarda deltamethrin'e karşı yüksek direnç, tarımın nispeten daha az olduğu alanlarda ise orta seviyede direnç tespit edilmiştir. Bölgedeki direnç çalışmalarına devam edilerek, sorunun çözümüne yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmelidir.

Summary:

Musca domestica L.) POPULATIONS FROM KUMLUCA-ANTALYA Gökhan ERDOGAN MSc Thesis in Biology Supervisor: Assoc.Professor Hüseyin CETİN May 2017, 60+XI pages Kumluca is an important center of agriculture and greenhouse of Turkey. In this district, pesticides are used in a very high proportion especially for agricultural and public health pests. Since deltamethrin, a synthetic pyrethroid insecticide, has been used in Kumluca against agriculture and public health pests, the aim of this thesis to determine the resistance levels of houseflies (Musca domestica L.) to deltamethrin. Field populations of house flies were collected by using sweep nets from livestock farms in Güzören, Balçıklı, Mavikent, Yeşilköy and Adrasan locations between June and November 2015. The localities in each area were more than five km apart from each other and dispersal of house flies between the populations was not expected to occur. The collected flies were transported in fine muslin cages (30×30×30 cm) including cube sugar and wettedcotton pads to the laboratory, within four to six hours. The populations were reared at 24 ± 2° C and 40±10% relative humidity with a 12:12 photoperiod in the laboratory. F2 strain was used for determination of resistance levels. In this study different doses of deltamethrin were used for the determination of lethal doses (LD) and knock down times (KT). In order to determine KT, the flies were examined at for 1 hour at 5 minute intervals and affected flies recorded. All tests were repeated three times, including the control group. After 24 h, the number of dead flies was recorded and the percent mortalities and percent knock down rates were compared using the SPSS analysis program. LD50 and LD90 values and KT50 and KT90 values were determined using a probit analysis program. Resistance factor, RF, was calculated by division of the determined LD50 by the standard WHO sensitive reference LD50. According to the results of this study, high resistance was found in areas where agricultural and greenhouse were high, while in the areas where agriculture was relatively low, resistance was detected in the moderate level to deltamethrin. Resistance studies in the region should be continued and studies for solving the resistance problem should be carried.