Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Antalya ili Merkez ilçelerinde damızlık koyun–keçi yetiştiricileri birliği üyesi olan koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri üzerinde bir araştırma

A research on structural characteristics of sheep farms which are members of sheep and goat breeding association in Central district of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 494922 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada Antalya ili merkez ilçelerinden olan Aksu, Kepez ve Döşemealtı ilçelerindeki damızlık koyun - keçi yetiştiricileri birliğine kayıtlı koyunculuk işletmelerinin yapısal durumunun belirlenmesi, sorunlarının saptanarak çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 90 adet koyunculuk işletmesinde anket yapılmıştır. Koyun yetiştiricilerinin ortalama yaşı 49.54±1.21 bulunmuştur. Koyunculuk yapanların %76.7'si ilkokul mezunudur. Ortalama arazi varlığı 10.77 da iken yetiştiriciliği yapılan koyun ırkı %76.7 oranında Pırıt koyunudur. Anket sonuçlarına göre, işletmelerde ortalama olarak 106.03±6.94 baş anaç koyun ve 3.26±0.23 baş koç bulunmaktadır. İşletmelerde yıllık kuzu verim oranı %104.91, yıllık kuzu ölüm oranı %25.78 olarak saptanmıştır. Ağılların %87.8i açık ve %12.2'si kapalı ağıl şeklindedir. Koyunculuk işletmelerinin çoğu (%98.9) hayvanlara aşı uygulaması yapmaktadır. İşletmelerde en yaygın görülen sağlık problemi akabene hastalığı (%92.3) olarak saptanmıştır. Yetiştiricilerin %93'ü yem fiyatlarının pahalı olduğunu, %74.4'ü ise hayvanlarını pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını bildirmiştir. Sonuç olarak, ilçelerdeki koyun yetiştiriciliğinin yapısal, teknik, yetiştirme, besleme, sağlık problemleri ve barınma sorunları bulunmaktadır.

Summary:

In this research, of was aimed to determine the structural characteristics, and problems of sheep farms that are of Antalya Sheep and Goat Breeding Association located in Aksu, Kepez and Döşemealtı districts, and to provide some solutions. In this context, as survey was conducted in 90 sheep farms. The average age of sheep breeders was found to be 49.5±1.21. 76.7% of them were primary school graduates. While the average, land size was 10.77 decare, 76.7% of sheep raised was Pirit genotype. According to the results of the survey, 106.03±6.94 heads of breedstock and 3.26±0.23 heads of rams were found on avarage in the enterprises. The enterprises, annual lamb yield and mortality rate were 104.91% and 25.78% respectively. 87.8% of shelters were open shed and 12.2% close shed. Most sheep farm enterprises 98.9% were vaccinating animals. The most common health problem in enterprises was akabene disease (92.3%). 93% of the farmers reported that the feed prices were expensive, and 74.4% of them had difficulties in marketing their animals. As a result; sheep farmers in these districts have great structural, technical, breeding, housing deficiencies and animal health problems.