Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya ili Muratpaşa İlçesi'nde sinyalize kavşak analizi örnek çalışması

Analysis of intersection traffic signals in Muratpasa District of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 570463 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Antalya ili doğal yapısı, iklim özellikleri ve konumu sebebiyle sürekli göç alan bir il olup turizmin başkenti olarak kabul edilmektedir. Hızla artış gösteren nüfusa paralel olarak araç sayısında da ciddi artışlar yaşanmaktadır. Araç sayısında ki artış trafik problemlerini ortaya çıkarmakta ve yeni düzenlemelere yapılarak iyileştirme ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Bu tez çalışmasında, Antalya şehir içi trafiği açısından son derece büyük önem arz eden Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki üç adet denetimli eş düzey kavşak yapısı incelenmiştir. Bu kavşaklar Balıkçıoğlu Narenciye Kavşağı, Komaş Kavşağı ve Sampi Kavşağı'dır. Kavşaklarda yakın zamanda yeni kavşak düzenlemeleri yapılmıştır. Bu kavşaklarda trafik yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu sabah ve akşam saatlerinde kamera kaydı yapılmıştır. Kayıtlardan; kavşaklardan geçen araç sayıları, araç kompozisyonları ve sinyalizasyon ile ilgili bilgiler (faz süreleri, devre süreleri, kırmızı-sarı-yeşil ışık süreleri) elde edilmiştir. Kavşaklardan ait elde edilen veriler, ticari adı ʹʹPTV Vissimʹʹ olan mikro ölçekli trafik simülasyonu programı yardımıyla incelenmiş ve çözümlenmiştir. Aynı kavşaklarda, bir önceki kavşak düzenlemesine ait 2016 yılı verileri Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığından temin edilmiş ve PTV Vissim programı yardımıyla çözümlenmiştir. Mevcut durum ile 2016 yılına ait durum arasında karşılaştırmalar yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Kavşaklardan geçen araç sayılarında ortalama %10'luk bir artış olmasına rağmen, kavşak hizmet düzeylerinde 2016 yılına göre iyileşme olduğu görülmüştür. Aynı zamanda Sampi Kavşağı'nın, dönel kavşak yapısından eş düzey kavşak yapısına dönüştürülmesinin trafik üzerindeki olumlu etkisi tespit edilmiştir. Hizmet düzeylerinin düşük olduğu akım kollarında çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Summary:

Antalya province is considered as a tourism city due to its climate properties, location and natural structural. The number of vehicles seriously increase with the increase of population. The increase in the number of vehicles cause the traffic problems and it necessitates new arrangement traffic system. In this thesis, three intersections structure in Muratpasa district which is very important in terms of Antalyas' internal traffics were evaluated. These intersections are Balıkçıoğlu-Naranciye, Komaş and Sampi. Recently, new arrangements have been done in the mentioned intersections. Maximum traffic volumes were recorded in the morning and evening . The information about the traffic signalization (period time, cycles times, red, green and yellow traffics' light times), types of vehicles and number of vehicles which passes through the intersection were obtained. The obtained data were analyzed by the traffic simulation program whose commercial name is PTV Vissim. After that, the previous arrangement data of intersections which conducted in 2016 by Antalya Metropolitan Municipality Transportation Planning and Rail Systems Department were analyzed with PTV Vissim program. Finally, the obtained results were compared with the 2016 analysis data and best solution was suggested. Although there has been an avarage increase of %10 in the number of vehicles passing through intersections, it has been seen that the level of services has improved compared to 2016. At the same time, the positive effect of the change of Sampi intersection from the roundabout to the intersection has been determined. Solutions were offered in current branches where service leves are low.