Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya ili Muratpaşa ilçesindeki yolların üstyapı performans analizi ve bakım önerileri

Superior performance analysis and solution proposals of roads in Muratpaşa District of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 574670 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Karayollarının gün geçtikçe daha çok trafiğe maruz kalması, araçların yük taşıma kapasitelerinin artması ve iklim şartları, coğrafik lokasyon gibi çevreye bağlı etkiler, günümüzde tasarım yöntemleri konusunda araştırma yapanları karşılaşılan sorunları çözme yönünde yeni çalışmalar yapmaya itmektedir. Karayolu maliyeti yüksek bir yatırımdır. Yollar yapıldıktan sonra kontrol ve bakım çalışmaları zamanında yapılmazsa, belirli bir süre hizmet etmesi için planlanmış olan yolun ömrünü doldurmadan yenilenmesi gerekebilir. Üstyapı Yönetim Sistemi, belirli bir bütçe ile en fazla verimi sağlayacak maliyet fayda fizibilitesi ile doğru bakım ve iyileştirme programlarına karar verilip, bunların uygulanmasını sağlamaktadır. Tez çalışmasında, yol üst yapısında oluşan bozulmaların analizini yapabilmek için gerekli ölçümler yapılmış olup, ayrıca maliyet verimlilik sayılarının da hesabı yapılarak bölgede kullanılan esnek üstyapı kaplama tabakalarında performans analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuca bağlı olarak üzerinde çalışılan yollar konusunda bakım önceliği listesi hazırlanmıştır. Böylece mevcut ekonomik kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedeflenmiştir. Antalya ili gibi sıcak iklim koşullarının, esnek üstyapılar üzerinde önemli etkisi olan şehirlerde, kullanılan üstyapı kaplama tabakalarında performans araştırması ve var olan sorunlu yolların en verimli şekilde ve doğru bir öncelik sıralaması ile yapılmasını sağlamak bu çalışmanın esas amacıdır.

Summary:

Today, Exposure of highways to more traffic, increasing load carrying capacities of vehicles and environmental impacts such as climate conditions and geographic location are the investigation subjects. On this topic researchers are investigating to solve the encountered problems and to achieve better design methods. Highway construction required high investments. If the pavements after construction not inspect and keep maintenance on the time regularly, the pavement should be renewed before the lifespan service of the pavement finish. The Present Pavement Management System with the specific budget trying to keep the better maintenance and improvement programs. In this thesis; in order to analyze the distortions occurring on the superstructure of road, necessary measurements have been made and also the cost efficiency numbers have been calculated and performance analysis have been made. Depending on the result obtained, in the flexible superstructure coating layers used in the region and maintenance priority list has been prepared about the roads studied. Thus, it is aimed to use the existing economic resources in the most efficient way. The main purpose of this study is to conduct performance research in the superstructure covering layers used in hot cities and in cities with significant impact on flexible pavements, as well as in Antalya