Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Antalya ili sağlık turizmi potansiyeli araştırması

Health tourism potential in Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363420 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sağlıklı yaşam (wellness) ve farkındalığı günümüzde yükselen bir tüketici trendi halini almıştır. Turizm şirketleri aracılığı ile bir haftalık programlar dâhilinde Türkiye'ye gelen hastalara ilk aşamada uygulanacak olan tedavi programı ve ücret tarifeleri belirlenmekte ve gerekli sağlık uygulamaları yapılmaktadır. Daha sonra hastalar kendileri için ayarlanmış olan otellere yerleştirilmektedirler. Hastaların, tedavi sona erinceye kadar, rehberler eşliğinde Türkiye'yi gezmeleri için programlar düzenlenmektedir. Belirli bir süre sonucunda hastalara uygulanan tedavi neticelendirilmektedir. Böylelikle yabancı hastalar, kendi ülkelerinde sadece tedavi için harcayacakları para ile hem Türkiye'yi gezmiş olmakta hem de tedavilerini en iyi şekilde tamamlanmış olarak ülkelerine dönmektedirler. Gelişmiş kuzey ülkelerinden gelişmekte olan güney ülkelerine doğru bir sağlık turisti akışı olmaktadır. Tarih boyunca yapıla gelen sağlık seyahatleri günümüzde çok daha yaygın ve küresel bir hale gelmiştir. Batılı ülkelerin sömürgelerinde sağlık turizminin gelişimi daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır (Hindistan, Singapur, Malezya, Tayland). Aslında yıllardır Avrupa'dan, Ortadoğu'dan Türkiye'ye tedavi amacı ile hastalar gelmektedir; fakat sağlık turizmi perspektifinde hastaların tedavi ve geliş-gidişleri yeni bir sisteme bağlanmaktadır. Turizm, sağlık hizmetlerini zenginleştirilmiş bir ürün haline getirmektedir. Antalya bölgesi çok güçlü konaklama altyapısını sağlık hizmetleri açısından kullanma fırsatına sahiptir. Bu çalışma ile Antalya'nın sağlık turizmi potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için sektörün paydaşları ile görüşmeler yapılmış; yapılan görüşmelerin özeti bir model içerisinde sunulmuştur. Antalya medikal turizm, ileri yaş ve engelli turizmi ile spa-wellness turizmi bağlamında yüksek bir potansiyele, termal turizm bağlamında düşük bir potansiyele sahiptir. Konaklama altyapısı, ulaşım kolaylığı, gerçekleşecek özel ve kamu projeleri ile sağlık hizmeti götürenlerin ve sağlık hizmeti arayanların buluşacağı tercih edilen bir yer olmaya müsaittir.

Summary:

Healthy living (wellness) and its awareness have become a rising trend of consumers today. Through the agency of tourism companies, the treatment program and rates to be applied are determined in the first stage for the patients who come to Turkey within one-week programs and the required health practices are performed. Then, the patients are placed in the hotels reserved for them. Various programmes in company with the guides are held in order for the patients to travel around Turkey until the treatment ends. The treatment applied to the patients is brought to an end after a certain period of time. In this way, the foreign patients are able to both travel around Turkey and complete their treatments at the highest level with the money which they will spend only on their treatments in their own countries. A tourist flow of health from the developed countries in the north to the developing ones in the south is observed. The ongoing health travels throughout history have become much more common and more global today. The development of health tourism appears more specifically in the colonies of western countries (India, Singapore, Malaysia, Thailand). In fact, patients have arrived in Turkey for treatment for years. However, the patients' treatments and their traffic are codified to a new system and tourism has transformed health services to an enriched product. The region of Antalya has the opportunity to use its very strong accommodation infrastructure for health services. With this study, it is aimed to determine the potential of health tourism of Antalya. For this, negotiations with the stakeholders of the sector have been performed and a summary of the negotiations performed have been presented in a model. Antalya has high potential in terms of medical tourism, advanced age, handicapped tourism and spa-wellness but low potential in terms of thermal tourism. It is a convenient place, with its accomodation infrastructure and accessibility, for those who offer health services with private and public projects and those who seek for health services.