Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri Anabilim Dalı

Antalya ili sera sebzeciliğinde mekanizasyon işletmeciliği verilerinin belirlenmesi ve optimum seçim modellerinin oluşturulması üzerine bir araştırma

A research on the determination of mechanization management data and optimum mechanization selection models for greenhouse vegetable cultivation in Antalya province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169841 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA İLİ SERA SEBZECİLİĞİNDE MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ VERİLERİNİN BELİRLENMESİ ve OPTİMUM SEÇİM MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Murad ÇANAKÇI Doktora Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. İbrahim AKINCI Ocak 2005, 168 Sayfa Bu çalışmada; Antalya ili sera sebzeciliğinde, işletmelerin genel ve mekanizasyon özellikleri ile mekanizasyon işletmeciliği verileri belirlenmiş ve işletmelere uygun optimum traktör gücü ve tarım makinaları büyüklükleri saptanmıştır. Araştırma bölgesinde mekanizasyon işletmeciliği veri tabanının oluşturulmasına yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında sahil şeridinde yer alan Merkez, Gazipaşa, Kumluca, Kale ve Kaş olmak üzere toplam 5 ilçe dikkate alınmıştır. Tarımsal üretim işlemlerinde kullanılan tarım makinalarının çalışma parametreleri ile bu makinaların güç ve enerji gereksinimlerinin belirlenmesi için sera denemeleri yapılmıştır. Optimum traktör kuyruk mili gücü ve tarım makinaları büyüklüğünün belirlenmesinde "En Düşük Giderli Seçim Yöntemi" kullanılmıştır. Yöntemde yer alan eşitliklerin çözümü için MS Excel programında spreadsheet model oluşturulmuştur. Spreadsheet modelde 5 farklı üretim alanı ve 1 8 farklı işletme özelliği değerlendirilmiştir.Araştırma sonucunda; bölge sera sebzeciliği işletmeleri için tarımsal mekanizasyon işletmeciliği verileri belirlenmiş, bu verilere göre optimum traktör gücü ve tarım makinaları büyüklükleri saptanmıştır. Optimum traktör gücüne üretim alanı, ürün deseni, işlem sayıları ve taşıma uzaklığının, tarım makinaları büyüklüğüne ise üretim alanı, ürün deseni, işlem sayıları ve traktör yıllık kullanım süresinin etkili olduğu belirlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER : Sera sebze yetiştiriciliği, tarımsal işlemler, mekanizasyon işletmeciliği, makina giderleri, makina kullanım modelleri, makina seçimi, Antalya JÜRİ : Prof. Dr. İbrahim AKINCI Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ Prof. Dr. Alim IŞIK Doç. Dr. Ahmet KÜRKLÜ Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ

Summary:

ABSTRACT A RESEARCH on THE DETERMINATION of MECHANIZATION MANAGEMENT DATA and OPTIMUM MECHANIZATION SELECTION MODELS for GREENHOUSE VEGETABLE CULTIVATION in ANTALYA PROVINCE Murad ÇANAKÇI Ph.D. Thesis in Agricultural Machinery Adviser : Prof. Dr. İbrahim AKINCI Jan 2005, 168 Pages In this study, general characteristics, mechanization properties and machinery management data of greenhouse vegetable farms located in Antalya Province were determined and optimum tractor power and machinery sizes of the farms were calculated. A questionnaire study was carried out to constitute database of mechanization management in the research region. In this study, five districts of Antalya, namely, Central, Gazipaşa, Kumluca, Kale and Kaş in coastline were taken into consideration. Greenhouse experiments were conducted to determine working parameters, power and energy requirements of agricultural machinery. Minimum cost method was used in order to calculate optimum tractor power and agricultural machinery sizes needed in greenhouse operations. A spreadsheet model was created for solving the equations in MS Excel. In the spreadsheet model, five production areas and 18 different farm propertries were evaluated. The study resulted in creating a database of agricultural machinery management for the greenhouse vegetable farms. Optimum tractor power and machinery sizes of the farms were determined according to the database. It was found that production area, mcrop pattern, operation number and distance of transport affect tractor power while production area, crop pattern, operation number and the period of tractor usage affect agricultural machinery sizes. KEY WORDS : Greenhouse vegetable cultivation, agricultural operations, machinery management, machinery cost, machinery usage models, machinery selection, Antalya COMITTEE : Prof. Dr. İbrahim AKINCI Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ Prof. Dr. Alim IŞIK Assoc. Prof. Dr. Ahmet KÜRKLÜ Assist. Prof. Dr. Ibrahim YILMAZ IV