Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

Antalya kent merkezinde gündelik hayat

Daily life in Antalya city centre

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345772 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19. yüzyılda Batı Avrupa?da sanayileşme, modernleşme ve kentleşme olgularının birbirlerini etkileyerek ortaya çıkması ve tüm dünyaya yayılması, Türk toplumunu da etkilemiştir. Modernleşme ve kentleşme süreçleri Türk toplumunda, Osmanlı?nın son dönemlerinde Batı?daki gelişmelerin etkisiyle başlamıştır ve farklı dönemlerde farklı ekonomik, politik, kültürel dinamiklerin ön plana çıkmasıyla günümüzde hala devam etmektedir. Antalya?nın kentsel gelişimi de bu dinamiklerden etkilenerek gerçekleşmektedir. Bu tez çalışmasında, Antalya kent merkezinin bu gelişmelerden nasıl etkilendiği ve nasıl dönüştüğü, kent merkezindeki gündelik hayat üzerinden araştırılmaktadır. Gündelik hayatta kent deneyimi, kentlilerin birbirleriyle olan ilişkileri ve kent mekânlarını kullanmaları çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu noktada kentlilerin gündelik hayat anlatıları, kent deneyiminin, kent merkezinin dönüşümünden nasıl etkilendiğine açıklık kazandırmaktadır. Anahtar kelimeler: kent merkezi, kentsel dönüşüm, gündelik hayat, kent deneyimi.

Summary:

In 19th century Western Europe the phenomena industrialization, modernization and urbanization emerged. They influenced each other and spread out over the whole world, affecting also the Turkish society. Affected by the development in Western countries, the process of modernization and urbanization of the Turkish society began in the last periods of the Ottoman Empire. It is an ongoing process, which continues till today with different economical, political and cultural dynamics. This process also had and still has an impact on urban development in Antalya. In this thesis we research how the centrum of Antalya is affected by this developments and has changed, by analyzing the daily life. We consider the daily life, urban experience and the relations between people who live in the city and their usage of urban places. At this point, stories on daily life, which are told by citizens, show us how urban experiences have been affected by the changes of the city centre. Keywords: city centre, urban renewal, daily life, urban experience