Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Antalya kenti geleneksel Türk konutlarında bahçe mekânının analizi

Analysis of gardens in the traditional Turkish houses in Antalya city

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169837 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KENTİ GELENEKSEL TÜRK KONUTLARINDA BAHÇE MEKÂNININ ANALİZİ Ülkü AVCI Yüksek Lisans Tezi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Danışman: Yrd.Doç.Dr M. Selçuk SAYAN Nisan 2005, 124 Sayfa Genellikle Rum ustalar ile onların Rum ve Türk çırakları tarafından inşa edilen Antalya Kenti Türk konutlarında geleneksel malzemeler ve yapım teknikleri kullanılmıştır. Bu konutları iklim ve yaşam koşullan şekillendirmiştir. Antalya geleneksel konutlarının en önemli bölümlerinden biri olan "taşlık"» zemin katta, bahçeyle karşı karşıya yerleşmiş yan açık bir mekândır. Yapı gruplarının ortasında kalan, duvarla çevrili bahçede kuyu, çeşme, havuz, su kanalları, ocak, depo, çamaşır yıkama yeri, kiler gibi bahçe unsurları yer almaktadır. Bu araştırmanın amacı Antalya Kenti'nde bulunan geleneksel Türk konut bahçelerinin karakteristik özelliklerinin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında Antalya Kenti'nde koruma statüsüne sahip 3 alanda 7 geleneksel konut bahçesi analiz edilmiş, ortak özellikleri belirlenmiş ve bahçe mekânını şekillendiren faktörler ortaya konulmuştur. Türk bahçeleri konusunda ülkemizde çeşitli çalışmalar bulunmakla birlikte Antalya' daki geleneksel konutların bahçeleri üzerinde şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle Antalya Kenti'nde bulunan Türk konutlarının bahçe özelliklerinin çıkarılması ve mevcut dokunun korunmasına yönelik olarak yapılan bu çalışma önem taşımaktadır. ANAHTAR KELİMELER: Antalya, Türk evi, bahçe JÜRİ: Yrd.Doç.Dr. M. Selçuk SAYAN (Danışman) Doç.Dr. Elmas ERDOĞAN Doç.Dr. Veli ORTAÇEŞME

Summary:

ABSTRACT ANALYSIS OF GARDENS IN THE TRADITIONAL TURKISH HOUSES IN ANTALYA CITY Ülkü AVCI MSc. Thesis in Landscape Architecture Adviser: Assist.Prof.Dr. M. Selçuk SAYAN April 2005, 124 Pages Traditional Turkish houses in Antalya were generally built by Anatolian Greek masters and their apprentices, using traditional materials and techniques. Climate and life style had been the main factors affecting the architecture. One of the important sections of Antalya houses is "taşlık", which is a semi-open space on the ground floor facing the garden. Garden İs generally surrounded by high walls and contains cistern, well, fireplace, storage, water channels, washing places and some other water features as garden elements. The aim of this study is to analyze and determine typical characteristics of gardens in the traditional Turkish houses in Antalya city of Turkey. In the research, 7 traditional house gardens in 3 urban relict areas in Antalya were analyzed. Common characteristics and factors shaping the garden were explained. Several studies were implemented on Turkish gardens. However any research on the gardens of traditional Turkish houses in Antalya was realized until today. Therefore, this study is thought to be important in determining garden characteristics of Turkish houses in Antalya as well as protection of the actual traditional character. KEY WORDS: Antalya, Turkish house, garden COMMITTEE: Assist.Prof.Dr. M. Selçuk SAYAN (Adviser) Assoc.Prof.Dr. Elmas ERDO?AN Assoc.Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME u