Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya kentinde uygulanmakta olan katı atık yönetim sistemlerinin çevresel ve ekonomik açıdan incelenmesi

Environmental and economical evaluation of solid waste management systems applied in Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 330581 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yerleşim yerlerinde üretilen kentsel katı atıkların sürdürülebilir şekilde yönetimi, yakın gelecekte, yerel yönetimlerin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisidir. Ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden olan Antalya Kenti'nde de bu sorun tam olarak çözülememiş olup, pilot bölge uygulamaları ile soruna çözüm arayışı devam etmektedir.Bu çalışmada Antalya kentinin nüfus yoğunluğu yüksek merkez ilçeleri olan Muratpaşa ve Kepez Belediyeleri sınırları içerisinde uygulanmakta olan katı atık yönetim sistemleri ekonomik ve çevresel açıdan incelenmiştir. Geleceğe yönelik olma üzere, farklı yönetim senaryoları geliştirilerek, çevresel etkileri, Hayat Boyu Değerlendirme (HBD) yöntemi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katı atıkları kaynağında ayrıştırma, kompostlama ve geri dönüştürme süreçlerinin bütünleşmiş edilerek kullanılması yönteminin hem daha ekonomik hem de daha çevreci bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Summary:

Sustainable management of municipal solid waste generated from residential areas is one of the most important problems to be solved by the regional managements. In Antalya City, one of the foremost touristic centers in Turkey, this problem has not been unraveled yet. However, potential solutions have been sought progressively by applying pilot region applications.In this thesis, central municipalities with high population densities in Antalya, namely Muratpaşa and Kepez Municipalities were studied in order to evaluate the existing solid waste management systems in terms of economical and environmental factors. Different management scenarios were developed and environmental impacts of these alternatives were evaluated using Life Cycle Assessment (LCA) method. According to the results of the study, it is found that an integrated approach including separation at the source, composting and recycling would yield the most preferred management option from economical and environmental points of view.