Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Antalya Konyaaltı bölgesi parklarının drenaj sorunlarının peyzaj mühendisliği kapsamında irdelenmesi

Evaluation of drainage problems in Antalya Konyaalti parks in the context of landscape engineering

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360762 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Antalya kenti Konyaaltı bölgesinde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı, Mevlana Parkı, Mustafa Uysal Parkı, Ali Rıza Altın Parkı ve Bileydi Parkı'nda drenaj sorunlarına neden olan faktörler peyzaj tasarımı ve peyzaj mühendisliği kapsamında araştırılmıştır. Doğal arazi topoğrafyasına uygun ve doğal drenaj hatlarını koruyacak şekilde düzenlemeler önermek amacıyla ölçüm ve gözlemler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler sayısallaştırılmıştır. ArcGIS 10.1 yazılımı 3DAnalyst eklentisi ile sayısal yükseklik modeli (DEM) ve ArcHydro eklentisi ile su akış yönleri ve su toplanma alanları haritaları oluşturulmuştur. Arazi gözlemleriyle su toplanma yerleri belirlenmiş ve ArcHydro eklentisi ile oluşturulan veriler ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ele alınan parkların drenaj sistemlerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Peyzaj tasarımlarındaki eksikler nedeni ile parklardaki yüzey sularının çoğunun yaya yolu ve çocuk oyun alanları gibi kullanımların üzerinde toplandığı tespit edilmiştir. Yüzey suyu akış miktarları Rasyonel Yöntem kullanılarak hesaplanmış, yapılar ve çevrelerinde su birikmesini önlemek için beton veya çim kaplı parabol hendek ve kapalı drenaj hatları önerilmiştir. Drenaj önerileri ve parkların mevcut tasarım özellikleri tartışılmış ve gelecekte yapılacak çalışmalar için çeşitli öneriler geliştirilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Drenaj, Yüzey Akışı, Peyzaj Mühendisliği, Yağmur Suyu Yönetimi

Summary:

In this study, factors that cause drainage problems in 23 Nisan Ulusal Egemenlik Park, Mevlana Park, Mustafa Uysal Park, Ali Rıza Altın Park and Bileydi Park have been searched in the scope of landscape design and landscape engineering. In order to propose regulations, evaluations and observations were carried out in order to protect natural topography and natural drainage lines and these data have been digitized. Digital elevation model (DEM) has been created by ArcGIS 10.1 software 3DAnalyst extension and Rainwater flow directions and water collection area maps are formed by ArcHydro extension have been used to create Rainwater flow directions and water collection area maps. Water accumulation analysis has been carried out by pPerformed field observations and have been compared with data formed by used to create water accumulation analysis map and compared with water collection area maps which have been created with ArcHydro extension According to the results of analysis, drainage systems have been determined to be insufficient in case areas. Results shows that surface waters are generally accumulate in land-uses such as pedestrian ways and playgrounds due to deficiencies in Landscape design. Surface water flowing quantities have been calculated with Rational Method, to avoid structures and entries from water mass, deep drainage and concrete or grass-covered parabola surface drainage systems have been suggested. The proposed drainage systems and design features of the parks have been discussed and several recommendations have been developed for future studies. KEYWORDS: Drainage, Surface Runoff, Landscape Engineering, Methods of Drainage