Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Antalya Konyaaltı plajı rekreasyonel kullanım özelliklerinin peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi

Research on the recreation patterns of Konyaalti beach in Antalya from the landscape architecture point of view

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 389655 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Türkiye'nin en önemli kent plajlarından biri olan Antalya Konyaaltı Plajı'nın rekreasyonel kullanım özellikleri peyzaj mimarlığı açısından irdelenmiştir. Konyaaltı Plajı'nın fiziksel gelişimi ve mevcut durumu incelenmiştir. Rekreasyonel kullanım özellikleri, ziyaretçilerin motivasyonları, tercihleri ve beklentileri araştırılmış ve anket çalışması yürütülmüştür. Elde edilen anket verileri ile gruplar arasındaki farkları görebilmek için sıklık, ki-kare ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ziyaretçilerin daha çok genç, öğrenci ve üniversite eğitimine sahip kişiler olduğu ve Konyaaltı Plajı'nı ziyaret etme nedenlerinin başında suya dayalı etkinlikleri gerçekleştirmek olduğu saptanmıştır. Sosyal norm eğrilerine göre ziyaretçilerin kalabalık karşısında negatif tercih eğilimi gösterdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Plaj kullanım yoğunluğunun en önemli nedenleri, ziyaretçilerin Konyaaltı Plajı'nda kalma sürelerinin uzun olması ve plajın kent merkezine yakın mesafede yer alması olarak belirlenmiştir. Ayrıca bazı plajların daha yoğun kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Konyaaltı Plajı'nda rekreasyon kalitesinin arttırılması için, planlama ve tasarım ile yönetim ve uygulamaya yönelik öneriler getirilmiştir.

Summary:

The recreation patterns of Antalya Konyaaltı Beach, being one of the most important urban beaches in Turkey, was investigated from the landscape architecture point of view. The physical development and actual situation of Konyaaltı Beach was examined. Recreation patterns, visitors' motivations preferences and expectations were investigated and surveys conducted. The collected data were analyzed and Chi-square test, frequencies and ANOVA were used to analyze the differences between groups. Results demonstrated that beach visitors are young, mostly students and having a university degree and the major reason for beach use was found to be water-based recreation acticities. Social norm curves of the visitors derived from the data showed a negative tendency against the crowd. Main reasons of the beach crowding were determined as long visitation hours of the visitors and proximity to the downtown. Some beach sections have used intensively. Recommendations concerning planning, design, implications and management were suggested to improve quality of recreation at the beach.