Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya-Konyaaltı su dağıtım şebekesi alt bölgelerinde toplam su kayıplarının bileşenlerinin değerlendirilmesi

Evaluation of total water losses components at dmas in water distirubiton system of Antalya-Konyaaltı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316127 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İçme suyu dağıtım şebekelerinde meydana gelen su kaybı tüm dünyada önemli bir konudur. Nüfusun artması ve ekonominin gelişmesi nedeniyle su tüketimi artmaktadır. İçme suyu dağıtım şebekelerinde meydana gelen su kayıpları şebekeye verilen su miktarı ile faturalandırılan miktar arasındaki farktır. Su kayıpları fiziksel kayıplar ve ticari kayıplardan oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında Antalya-Konyaaltı bölgesi 18 alt bölgeye ayrılmıştır. Debi ve basınç değerleri SCADA sistemi tarafından ölçülmekte ve kaydedilmektedir. Gelir Getiren Su hacimleri faturalandırılan su kayıtları yardımıyla belirlenmiştir. Yapılan uygulamanın sonunda IWA Su Bütçesi oluşturulmuş, su kayıpları Performans İndikatörlerinden biri olan Altyapı Kaçak Endeksi (ILI) 16 Alt Bölge için hesaplanmıştır. Ortalama basınçların belirlenmesi için 16 Alt Bölgede EPANET Hidrolik Modeli kullanılmıştır.

Summary:

Water losses from drinking water distribution systems are an important issue all over the world. Water consumption increases due to rise in population and development of economy. Water losses occurring in water distribution network are the difference between water given to the system and billed water. Water losses are consisted of physical losses and apparent losses. Within this study, Konyaalti region was divided into 18 districted meter areas (DMAs). Flow rate and pressure at the entrance of each DMA are measured and recorded by the SCADA system. Records of water bills were determined volumes of water revenue. As a result of applying the IWA water balance, water losses were calculated and Infrastructure Leakage Index (ILI) which is one of Performance Indicators (PIs) was calculated for 16 DMAs. Hydraulic modelling was used to determine average pressure for 16 DMAs with using well-known EPANET model.