Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya körfezi bentik makro fauna ve florası üzerine tekne turizmi etkilerinin görsel olarak incelenmesi

Virtual analysis of the effects of yacht tourism on tje bentic macro fauna and flora in the gulf of Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169816 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KÖRFEZİ BENTIK MAKRO FAUNA ve FLORASI ÜZERİNE TEKNE TURİZMİ ETKİLERİNİN GÖRSEL OLARAK İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKOGLU Mayıs 2005, 60 Sayfa Araştırma, belirlenmiş istasyonlara scuba (tüplü) dalışları yapılarak gerçekleştirilmiştir. Belirlenmiş istasyonlara Nisan ayından itibaren 15 günlük aralıklarla periyodik dalışlar yapılmış ve sualtındaki değişiklikler görüntülenmeye çalışılmıştır. Rastgele atılan çapaların ve kullanılan zincirlerin deniz ekosistemine ve tarihi dokuya çok büyük zarar verdiği tespit edilmiştir. Antalya Körfezi'nde tekne turizminin yapıldığı bütün ada, koy ve kıyıların uygun tonozlama sistemiyle tonozlanması, turizm faaliyeti içerisinde olan tüm personel ve kişilerin turizmi daha bilinçli bir şekilde yapmaları; sürdürülebilir bir çevre ve tarihi doku için gereklidir. Bu çalışmada uygun bir şekilde yapılmayan tekne turizminin deniz dibindeki ekosisteme verdiği tahribatı görsel olarak sunmayı, tekne turizminin daha bilinçli ve doğru bir şekilde yapılmasını hedefledik. ANAHTAR KELİMELER: Antalya, Yat, Turizm, Makro Fauna, Flora JURI: Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKOĞLU (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Ferhat ÇAĞILTAY Yrd. Doç. Dr. Cenkmen R. BEĞBURS

Summary:

ABSTRACT VIRTUAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF YACHT TOURISM ON THE BENTIC MACRO FAUNA AND FLORA IN THE GULF OF ANTALYA M. Sc. Thesis, Department of Aquatic Engineering Adviser: Asst. Prof. Dr. Mehmet GÖKO?LU May 2005, 60 Pages The research is done through scuba dives at the designated stations. The dives were done 15 days periods and the changes underneath were monitored. It is detected that the random use of anchors and chains drastically damages the sea eco-system and the historical texture. It is essential to apply appropriate vaulting system at islands, bays and coasts where yacht tourism is present, and also a more tactful way of working by the personnel and the people who are involved in tourism for a better surrounding and historical texture. With this work we aimed to point out the damage done to the eco-system at the bottom of the sea by the improper yacht tourism and to show more proper and tactful ways of yacht tourism. KEY WORDS: Antalya, Yacht, Tourism, Macro Fauna, Flora COMMITTEE: Asst. Prof. Dr. Mehmet GÖKO?LU (Danışman) Asst. Prof. Dr. Ferhat ÇA?ILTAY Asst. Prof. Dr. Cenkmen R. BE?BURS