Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya körfezinde yaşayan Pinctada radiata Leach, 1814 (Mollusca: Bivalvia)'nın sitogenetik ve izoenzimik özelliklerinin incelenmesi

Cytogenetic and isoenyzmic features of Pinctada radiata Leach, 1814 (Mollusca: Bivalvia) naturaly found in Antalya bay

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169810 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KÖRFEZİ'NDE YAŞAYAN Pinctada radiata Leach, 1814 (MOLLUSCA:BIVALVIA)'NIN SİTOGENETİK VE İZOENZİMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Meltem PEHLİVAN Yüksek Lisans Tezi, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Beria FALAKALI MUTAF Nisan 2005, 34 sayfa Bir istiridye türü olan Pinctada radiata Leach, 1814 (Mollusca:Bivalvia)'nın Antalya Körfezi'nde yaşayan örneklerinde sitogenetik ve elektroforetik yöntemlerle genetiksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla sürdürülen çalışmada solungaç yapraklarından sitogenetik incelemeler yapılmış ve kromozomlarının çok küçük olup, diploid kromozom sayısının 2N=28 olduğu tespit edilmiştir. Elektroforetik olarak MDH (Malat dehidrogenaz), AAT (Aspartat aminotransferaz) ve 6-PGDH (6-fosfoglukonat dehidrogenaz) enzimleri bakımından genetik yapısı incelenmiştir. Bu analizler % 7'lik poliakrilamid jel elektoforezi kullanılarak yapılmış ve allel frekansı ile heterozigotluk oranı MDH için sırasıyla 0.65 ± 0.81 ve 0.70, AAT için 0.60 ± 0.75 ve 0.80, 6-PGDH için ise 0.70 ± 0.16 ve 0.60 olarak bulunmuştur. P. radiata' nm bulgularla açıklanan durumunun ileri bilimsel çalışmalara ön bilgi olması söz konusudur. ANAHTAR KELİMELER: Pinctada, Antalya Körfezi, sitogenetik, elektroforez JÜRİ: Prof.Dr. Beria FALAKALI MUTAF Yrd.Doç.Dr. M. Soner BALCIOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÖKOĞLU

Summary:

ABSTRACT CYTOGENETIC AND ISOENYZMIC FEATURES OF Pinctada radiata Leach, 1814 (MOLLUSCA:BIVALVIA) NATURALY FOUND IN ANTALYA BAY Meltem PEHLİVAN M. Sc. Thesis, Department of Aquatic Engineering Adviser: ProfDr. Beria FALAKALI MUTAF April 2005, 34 Pages Pinctada radiata, known as pearl oyster is a common species in Antalya Bay. P. radiata"?, some genetical properties were detected by cytogenetic and electrophoretic analyses. Cytogenetic observations were carried out from gill tissues that chromosomes were found very small and a diploid set was counted as 2N=28. Genetic features was assessed by applying 7 % polyacrilamid gel electrophoresis for MDH (malate dehydrogenase), AAT (aspartate aminotransferase) and 6-PGDH (6- phosphogluconate dehydrogenase) enzyme loci. Allel frequency and heterozigosity were found 0.65 ± 0.81 and 0.70 for MDH, and, 0.60 ± 0.75 and 0.80 for AAT, 0.70 ±0.16 and 0.60 for 6-PGDH respectively. The present results obtained about P. radiata may provide a basic information for the further studies on the subject. KEY WORDS: Pinctada, Antalya Bay, cytogenetics, electrophoresis COMMITTEE: Prof.Dr. Beria FALAKALI MUTAF Asst.Prof.Dr. M. Soner BALCIO?LU Asst.Prof.Dr. Mehmet GÖKO?LU