Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya körfezindeki fekal mikrobiyal kirleticilerin polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile belirlenmesi

A study about fecal microbial pollutants in the gulf of polymerase chain reaction (PCR) and deternination

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316103 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada amaç Antalya sahilinde özellikle kanalizasyon kaynaklı (konut, turistik tesis ve tekne atıkları gibi) kirlilik yaratan çevre ve insan sağlığına risk oluşturan hastalık etkeni indikatör koliform patojenlerden Escherichia coli, ve Salmonella typi, Shigella sonnei' nin moleküler biyolojik yöntemlerden biri olan PCR yöntemi ile hızlı tespiti amaçlanmıştır.Deniz suyu örnekleri çalışması Eylül 2009'dan 2010 Eylül 2010'a kadar Liman, Konyaaltı, Side ve Kemer bölgelerinin sahillerinden toplanmıştır. Toplanan 48 su örneğinin pH ve sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Daha sonra laboratuvara getirilmiş ve DNA izolasyonları yapılmıştır. Referans E. coli , S. tpyhi, S. sonnei bakterileri ve su örnekleri için uygun PCR programı seçilmiş ve örneklerin PCR'ı yapılmıştır. PCR'ı yapılan örnekler elektroforezde yürütülmüş ve incelenmiştir.

Summary:

This study, based in Antalya coast, particularly sewage source (residential, tourist facilities and boat waste, etc.) pollution of the environment and human health risk of the disease agent indicator coliform pathogens, Escherichia coli and Salmonella typi, Shigella sonnei 's molecular biological methods is one of the PCR method for1fast1determination1is1done.From September 2009,to 2010 we have collected sea water from Konyaalti, Kemer, Liman, Side cost . The samples brought to the laboratory and DNA isolations were made. The Cnf 2 , Hin, İpaH genes used to identify E. coli, S tpyhi and S.sonnei.PCR programs were selected and electrophoresis was carried out.We have found that Konyaaltı and Kemer region given positive PCR results. This means that Konyaaltı and Kemer has been effected by E. coli pollution during July and August.