Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Antalya koşullarında bazı burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) hatlarında bitkisel ve tarımsal özelliklerin saptanması

The study on determination of vegetal and agricultural characteristics of some bitter vetch (Vicia ervilla (L.) Willd) lines in Antalya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172401 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK {Vida ervilia (L.) Willd) HATLARINDA BİTKİSEL VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİN SAPTANMASI Cengiz ERDURMUŞ Yüksek Lisans Tezi, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI Nisan 2006, 47 Sayfa Bu araştırma Antalya koşullarında yetiştirilen bazı burçak hatlarında bitkisel ve tarımsal özelliklerin saptanması amacıyla yapılmıştır. Denemede ICARDA'dan sağlanan 11, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü' nden sağlanan 5 'er adet burçak hattı kullanılmıştır. Tesadüf blokları deneme deseninde, üç tekrarlaman olarak kurulan denemede bitki boyu, yaprakçık sayısı, eni ve boyu, bitkide meyve ve meyvede tane sayısı, meyveli boğum sayısı, boğumda meyve sayısı, % 50 çiçeklenme gün sayısı, bin tane ağırlığı, tane ve kes verimleri incelenmiştir. Ele alman hatların kışlık ekilişlerinde bitki boyu 72.90-110.23 cm, yaprakçık sayısı 26.53-35.53 adet, yaprakçık eni 4.43-6.20 mm, yaprakçık boyu 13.47-18.00 mm, bitkide meyve sayısı 23.00-63.43 adet, meyvede tane sayısı 2.33-3.56, meyveli boğum sayısı 13.60-64.33, boğumda meyve sayısı 1.20-2.57 adet, % 50 çiçeklenme gün sayısı 165.33-177.67, bin tane ağırlığı 24.77-49.43 g, tohum verimi 56.47-312.60 kg/da, kes verimi ise 452.97-1069.43 kg/da arasında bulunmuştur. Yazlık ekilişlerde aynı verimler için elde edilen veriler sırasıyla 13.89-31.67 cm, 18.45-29.22 adet, 1.78-3.22 mm, 7.56- 11.22 mm, 10.67-52.00, 2.44-3.33, 9.00-47.89, 1.33-2.78 adet, % 50 çiçeklenme gün sayısı 51.00-60.00, bin tane ağırlığı 29.37-52.27 g, tohum verimi 1.56-1 13.35 kg/da, kes verimi ise 12.59-295.81 kg/da arasında değişmiştir. Denemede ayrıca ele alınan özelliklerin birbirleri ile ilişkilerinden yararlanarak ıslah çalışmalarında önemle dikkate alınması gereken bitkisel ve tarımsal özelliklerde saptanmaya çalışılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Burçak, bitkisel ve tarımsal özellikler JÜRİ: Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI Prof. Dr. Nihat ÖZEN Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGEN

Summary:

ABSTRACT THE STUDY ON DETERMINATION OF VEGETAL AND AGRICULTURAL CHARACTERISTICS OF SOME BITTER VETCH (Vicia ervilia (L.) Willd) LINES IN ANTALYA REGION Cengiz ERDURMUŞ M. Sc. Thesis in Field Crops Adviser: Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI April 2006, 47 pages A research was conducted to determine some vegetal and agricultural characteristics of some bitter vetch (Vicia ervilia (L.) Willd) lines cultured under the climatic conditions of Antalya. 1 1 bitter vetch lines from İCARDA, 5 lines from Ankara University Faculty of Agriculture and 5 lines from Southeastern Anatolia Agricultural Research Institute have been used. The experiment was conducted in a randomised block design (RCB) with three replications. Plant height, number of leaflet, leaflet width, leaflet length, number of seed per plant, number of node with pods, number of seed per node, 50 % of flowering days, 1000 seed weight, seed and straw yield were evaluated in the study. In winter plantations, plant height, number of leaflet, leaflet width, leaflet length, number of seed per plant, the number of node with pod, number of pod per node, 50 % of flowering days, 1000 seed weight, seed yield and straw yield were found to be between 72.90 - 110.23 cm, 26.53 -35.53, 4.43 - 6.20 mm, 13.47 - 18.00 mm, 2.33 - 3.56, 13.60 - 64.33, 1.20 - 2.57, 165.33 - 177.67 days, 24.77 - 49.43 g, 56.47 - 312.60 kg/da and 452.97 - 1069.43 kg/da, respectively. The data for the same characteristics in the summer plantations were between 13.89 - 31.67 cm, 18.45 - 29.22, 1.78 - 3.22 mm, 7.56 - 1 1.22 mm, 2.44 -3.33, 9.00 - 47.89, 1.33- 2.78, 5 1.00 - 60.00 days, 29.37 - 52.27 g, 1.56 - 113.35 kg/da and 12.59 - 295.81 kg/da, respectively. KEY WORDS: Bitter vetch, vegetal and agricultural characteristics COMMITTEE: Prof. Dr. Sadık ÇAKMAKÇI Prof. Dr. Nihat ÖZEN Asst. Prof. Dr. Mehmet BÎLGEN 11