Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya liman mahallesindeki killi zeminin geoteknik özelliklerinin belirlenmesi

Assesment of geotechnical properties of clayey soils in harbour district

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169832 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA LİMAN MAHALLESİNDEKİ KİLLİ ZEMİNİN GEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ RIZA EVREN KILCI Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Yrd. Doç. Dr. Nihat DİPOVA Ekim 2005, 105 sayfa Bu çalışmada Antalya ili Konyaaltı Belediyesi Liman Mahallesindeki yumuşak, mavi-yeşil renkli kil zeminlerin geoteknik özellikleri araştırılmıştır. Bu bölge zeminleri lagünel çökelimli olduğundan inşaat mühendisliği açısından son derece olumsuz durumlar sunmaktadır. Zemin profili ve geoteknik özelliklerin belirlenmesi amacıyla değişik bölgelerden 19 adet farklı derinliklerde sondaj kuyusu açılarak, yaklaşık 1.5 m aralıklarla shelby tüpleri vasıtasıyla örselenmemiş zemin numuneleri, yine farklı derinliklerde örselenmiş numuneler alınmıştır. Alman numuneler üzerinde zemin özelliklerinin tanımlanabilmesi için çok sayıda laboratuvar deneyi yapılmıştır. Ayrıca arazi deneyi olarak her sondaj kuyusunda SPT (Standart Penetrasyon Test) deneyi ile sondaj kuyularının hemen yanlarında 15 adet CPT (Konik Penetrasyon Test) deneyi yapılmıştır. Ayrıca, Liman Mahallesi'nin genel zemin parametrelerini incelemek ve jeolojik kesitlerini çıkarmak için bu bölgedeki tüm zemin etüdlerinden yararlanılmıştır, istatistiksel çalışmalar, bu çalışmaya özel yapılan 19 kuyudan elde edilen veriler kullanarak yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, zemine ait indeks parametreleri, sıkışma ve mukavemet özellikleri ile yerinde deney sonuçlan birbiri ile ilişkilendirilerek amprik bağıntılar elde edilmiştir.ANAHTAR KELİMELER : CPT, Lagün, Liman Mahallesi, Mavi-Yeşil Kil, SPT, JÜRİ : Yard. Doç. Dr. Nihat DİPOVA : Doç. Dr. Mustafa Hilmi ACAR : Prof. Dr. Nilay KESKİN ıı

Summary:

ABSTRACT ASSESSMENT OF GEOTECHNICAL PROPERTIES OF CLAYEY SOILS IN HARBOUR DISTRICT (ANTALYA) RIZA EVREN KILCI M.S.c. Thesis in Department of Civil Engineering Adviser : Asst. Prof. Dr. Nihat DİPOVA October 2005, 105 pages In this research geotechnical properties of soft and blue-green clayey soils in Harbour District, Konyaalti Municipality, Antalya have been studied. As the soils in this area are of lagoon origin, the soils in the area have seriously problematic conditions. To construct soil profile and to determine geotechnical properties of soil units, 19 boreholes were drilled, undisturbed samples were recovered almost every 1,5 m, as well as disturbed samples. On the samples, many laboratory tests were performed. Moreover, Standard Penetration Tests (SPT) were applied almost for every 1,5 m. Near some boreholes 15 Cone Penetration Tests (CPT) were carried out. Furthermore, in order to examine general soil parameters and to identify the geological cross-section of Harbour District, many site investigation reports were evaluated. Statistical studies were carried out by using the data obtained from 19 borehole logs which were drilled only for this study. At the end of the study some empirical relationships were reached by associating index parameters, compression and strength properties of the soils and in-situ test results. mKEY WORDS: CPT, Lagoon, Harbour District, Blue-Green Clay, SPT COMMITTEE: Asst. Prof. Dr. Nihat DÎPOVA : Assoc. Prof. Dr. Mustafa Hilmi ACAR : Prof. Dr. Nilay KESKİN iv