Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Antalya sahili dalga enerji potansiyelinin belirlenmesi

Potential wave energy of antalya seaside

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 530289 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisi rüzgar enerjisidir. Kurulum maliyetlerinin düşük ve elde edilecek enerjinin diğer yenilenebilir enerjilere kıyasla yüksek olması sebebi ile ön plana çıkmaktadır. Rüzgar karada direkt esmesi ile rüzgar enerjisi oluşturabildiği gibi deniz yüzeyine enerjisini aktararak rüzgar etkenli dalgaları oluştururlar. Dalgalardan son yıllarda tercih edilen yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan dalga enerjisi temin edilebilir. Bu tez çalışmasında Antalya İli sahil şeridinde belirlenen Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Lara, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ölçüm istasyonları için uzun dönem (01.01.1988 - 01.01.2018 veya ölçüm istasyonunun hizmete girdiği tarihten itibaren 01.01.2018'e kadar) saatlik rüzgar hızı ve yönü, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arşivinden temin edilen veriler kullanılarak Wilson metodu ile belirgin dalga yükseklikleri belirlenmiş ve bu sayede rüzgar etkenli dalgaların enerji potansiyelleri hesaplanmıştır. Her bölge için rüzgar gülleri, yönlere bağlı rüzgar esme sayı ve oranları belirlenmiştir. Belirgin dalga yükseklikleri tablosu ve esme yönlerine göre dalga enerjilerinin karşılaştırılması tüm Antalya sahili için sunulmuştur. Finike bölgesi haricinde hesaplanan dalga enerjileri çok yüksek olmasa da, karadan ulaşımı olmayan adalar ve koylar gibi enerji nakilinin zor olduğu bölgeler için aydınlatma ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayacak kapasitede olduğu gözlemlenmiştir. Kaş bölgesi diğer bölgelerden farklı şekilde sürekli dalga iklimi ve yüksek enerji potansiyeli sayesinde rantabl yatırım olarak gözükmektedir.

Summary:

One of the most important renewable energy sources is wind energy. Installation costs are low and the energy to be obtained is high compared to other renewable energies. The wind can generate energy by direct blowing on the land as well as bringing the wind-induced waves to the water with its effect on the surface of the sea; In this context, energy production is also possible from the waves. Wind generated waves in this way would be suitable for short wave energy. In this thesis study, long term (01.01.1988-01.01.2018 or the date when the measuring station entered service on the measurement stations of Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Lara, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa) wind speed and direction, using the data obtained from the General Directorate of Meteorology of the Ministry of Forestry Republic of Turkey and Water Affairs, significant wave heights were determined by the Wilson method and the potentials of wave energy generated by the wind effect were calculated. For each region, the wind roses, the number of wind blows per direction, and the ratio of the wave energies that can be obtained in relation to the significant wave height, and the calculated wave energies for effective feces are presented. It has been observed that although the calculated wave energy outside the finike region is not very high, it is in a capacity to meet basic needs such as lighting and housing for areas where energy transmission is difficult, such as islands and roads without land transportation. Kas region appears to be a rantable investment thanks to its continuous wave climate and high energy potential, unlike other regions.