Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Antalya-Serik bölgesi peyzaj toponimilerinin incelenmesi

Examination of the landscape toponimi in Antalya-Serik region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337987 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Antalya, Serik Bölgesi peyzaj toponimileri incelenmiştir. Araştırma alanı olarak kıyı kumulları, fıstık çamları, tarım alanları, bölgeye özgü ormanlar ile iç içe geçmiş kırsal yerleşimlerden oluşan zengin peyzaj yapısı ve Çamlık, Deniztepesi, Akçapınar gibi peyzaj özelliklerini yansıtan yer adlarının zenginliği nedeniyle Antalya?nın Serik Bölgesi seçilmiştir. Peyzaj toponimisi peyzaj içindeki yer adlarının incelenmesi ve yer adlarının peyzajın farklı özellikleri ve yönleri ile açıklanmasıdır. Çalışmada yer adları ve yer adlarına göre peyzaj karakterlerinin incelendiği yöntem yaklaşımı ele alınmıştır. Serik belde/köylerine ait 57 belde/köy, 268 mahalle, 302 dağ/tepe/sırt, 419 mevki, 15 tarla, 114 dere/akarsu ve 63 pınar/çeşme/kuyu olmak üzere toplam 1243 yer adı belirlenmiş, bu yer adları 7 grupta ve 20 karakter grubu ile Ki-kare testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları Serik Bölgesinde en fazla mevki isimlerinin görüldüğünü, yer adlarında en fazla bitki örtüsüne ait karakterlerin olduğunu göstermektedir. Yer adları ile peyzajın farklı karakterleri içeren doğal yapı özellikleri, alan kullanımları, sosyokültürel yapı ve görsel özellikler arasındaki ilişkiler istatistiksel anlamda önemli çıkmış ve bu da bölgedeki yer adlarının peyzaj karakterlerini önemli düzeylerde yansıttığını göstermiştir.

Summary:

In this research, landscape toponimies were examine in Serik Region, Antalya which was chosen on account of the diversity of its landscapes as dunes, pine forests, agricultural fields, rural settlements, which are unique to the region, and of the diverse place names such as Pine Grove, Sea Hill and White Water. Landscape toponimi is the evaluation of place names within the landscape as a tool to understand different features of the landscape. Methodological approache of the study is to analyse place names and landscape characters that embedded in and reflect by the names. Total number of 1243 place names that belong to 57 village/town, 302 hill/mountain, 419 site, 15 field, 114 river/stream and 63 well/cistern were analysed in 7 groups with 20 landscape characters using chi-square testing. Location names were found to be the most common place names in Serik while vegetation was the most common landscape characters in the place names. Statistically important relations between the place names and the landscape characters that embedded in the names such as natural features, land use, socio-cultural and visual showed that place names significantly reflect the characters in the landscape.