Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzecilik Anabilim Dalı

Antalya Uzay Müzesi örneğinde bilim müzeleri ve eğitim ilişkisi

Science museums and education relations in the sample of Antalya Space Museum

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489041 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Eğitim, küreselleşen dünyanın ve gelişmekte olan ülkemizin en öncelikli konularından biridir. Okullarda eğitim sistemi ve müfredatı çerçevesinde verilen bilgiler öğrencilere bir yere kadar yeterli ve yararlı olmaktadır fakat özellikle ülkemizde öğrencilerin uygulamalı bir şekilde öğrenmesi için olanak yaratan yerler çok kısıtlıdır. Bu yüzden bu tezde öğrencilerin yaratıcılık yönlerinin geliştirerek bilim ile buluştuğu bir bilim ve teknoloji müzesi örneği modellenip incelenmiştir. Tezin ilk bölümünde eğitim, müze ve bilim müzeleri kavramları üzerinde durulmuş ve ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise yaratılmak istenen bilim ve teknoloji müzesi ana hatları ile modellenip ayrıntılı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise ikinci bölümde anlatılan model doğrultusunda Antalya ilinde bir uzay bilimleri müzesi modellenip, müze içeriği ile alakalı bilgilere yer verilmiştir.

Summary:

Education is one of the top priorities of the globalizing world and of our developing country. The information provided on school grounds in the framework of the education system and the curriculum is sufficient and useful for the students to one extent, but the places that allow for the learning of students with doing practice in our country are very limited and not enough. Therefore, in this thesis, an example of a science and technology museum developed by developing the creativity aspects has been modeled and examined for students. In the first part of the thesis, the concepts of education, museum and science museums are emphasized and detailed information is tried to be given. In the second part, it is tried to be modeled and explained in detail with the main lines of the scientific museum that is desired to be created. In the last section, a space science museum is modeled in the province of Antalya in the direction of the model described in the second chapter and relevant information about the museum contents is explained.