Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Antalya ve çevre illerdeki bölgesel devlet yollarının mevcut üst yapı uygulamalarının incelenmesi, 'rijit üst yapı' formunda yeniden çözülmesi maliyet karşılaştırmalarının yapılabilirliğinin araştırılması

Examining the pavement structure applications of districtional state ways at present in Antalya and in near cities, solving as a 'rigid pavement' once again, investigating for feasibility of financial comparisons

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 131751 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET ANTALYA VE ÇEVRE İLLERDEKİ BÖLGESEL DEVLET YOLLARININ MEVCUT ÜSTYAPI UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, "RİJİT ÜSTYAPI" FORMUNDA YENİDEN ÇÖZÜLMESİ, MALİYET KARŞILAŞTIRMALARININ YAPILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZGÜR TÜREL Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. İlhan SÜT AŞ Aralık 2002, 236 Sayfa Bu çalışmada, Antalya ve çevresindeki devlet yollarından; Antalya-Mersin (D-400) Karayolu'nun Antalya-Manavgat-Alanya arasındaki kısmı, Antalya- İstanbul (D-650) Karayolu'nun Antalya-Burdur arasındaki kısmı ve Antalya-Fethiye ( D-350 ) Karayolu'nun Antalya-Korkuteli arasındaki kısmının tekrar rijit üstyapı olarak çözümlemesi yapılmıştır. Çıkan sonuçlar ile günümüzdeki mevcut durum arasında ilk yatırım maliyetleri bakımından karşılaştırma yapılmıştır. Daha sonra önümüzdeki 20 yıl süresince, her iki üstyapı tipi için de bakım-onarım maliyetleri alınarak tekrar geleceğe yönelik güncelleme ve karşılaştırmalı maliyet analizi yapılmıştır. Günümüzde, Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tüm yol yapımına yönelik olanakları esnek yol üstyapısı için olduğundan dolayı çoğu şartname ve çözümleme yöntemi, Amerikan Devlet Karayolları ve Ulaştırma Görevlileri Birliği (American Association of State Highway and Transportation. Officials - AASHTO ) ve Belçika Yol Araştırma Merkezi ( Centre de Recherches Routiers - CRR ) gibi yabancı kaynaklardan faydalanılarak yapılmıştır. Rijit üstyapı projelendirme yöntemleri, tarihsel yönden teker teker incelenmiş ve en son günümüzde kullanılan ve artık çoğu ülkenin de şartnamelerine kaynak olacak şekilde kabul edilmiş AASHTO ve CRR Şartnameleri ile geniş bir biçimde anlatılmıştır.İlk önce Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü' nün arşivlerinden faydalanılarak mevcut kısımların güncel durumları göz önüne alınmıştır. Burada yolun yapılması düşünülen kısımlarındaki malzeme ocakları ve malzeme nitelikleri dikkatli bir şekilde incelenmiştir. Daha sonra AASHTO-86 çözümleme yöntemi kullanılarak anılan yol kesimleri rijit yol olarak tekrar çözülmüştür. Tasarım için proje başlangıç tarihi olarak 2000 yılı alınmış, yapım başlangıç tarihi ise 2002 yılı alınmıştır. 20 yıl süreli analiz düşünülmüş ve analiz bitiş tarihi olarak da 2022 yılı gösterilmiştir. Çıkan sonuçlar karşılaştırılarak bir sonuca varılmıştır. Sonuç olarak, Antalya ve çevresindeki karayollarından özellikle de Antalya- Manavgat-Alanya arasındaki yol kesiminin beton yol olarak tasarlanması durumunda, daha ilk yapım maliyeti aşamasında üzerindeki ağır trafik koşullarında çok daha ekonomik çözümler verdiği saptanmıştır. Antalya-Burdur ve Antalya-Korkuteli arasındaki yol kesimleri için ise, ilk yapım maliyeti beton yolun esnek üstyapıya oranla fazla çıkmasına karşılık uzun vadede daha sağlıklı ve ekonomik sonuçlar verebileceği saptanmıştır. ANAHTAR KELİMELER : Esnek üstyapı, Rijit üstyapı, Beton yol, Zemin reaksiyon modülü (k), California taşıma oranı (CBR), Asfalt betonu, Alt temel. JURI : Prof. Dr. İlhan SÜTAŞ Prof. Dr. Fikret TÜRKER Yrd. Doç. Dr. Mehmet SALTANii

Summary:

ABSTRACT EXAMINING THE PAVEMENT STRUCTURE APPLICATIONS OF DISTRICTIONAL STATE WAYS AT PRESENT IN ANTALYA AND IN NEAR CITIES, SOLVING AS A "RIGID PAVEMENT" ONCE AGAIN, INVESTIGATING FOR FEASIBILITY OF FINANCIAL COMPARISONS ÖZGÜR TÜREL M.Sc. Thesis in Department of Civil Engineering Adviser : Prof Dr. İlhan SÜT AŞ December 2002, 236 Pages İn this study, there had designed as a rigid pavement once again from state ways in Antalya and in near cities; section of Antalya-Mersin State Way (D-400) between Antalya-Manavgat-Alanya, section of Antalya-İstanbul (D-650) State Way between Antalya-Burdur and section of Antalya-Fethiye (D-350) State Way between Antalya-Korkuteli. With results at the end of analysis and pavement structure behaviour at present, there was made a comparison for first investments. Then for the period of 20 years at future, here was made an actualization and comperative financial analysis for two pavement type by taking up maintenance and repair costs. Today, as a result of being all the possibilities of aim that building up roads for the flexible pavement structure, therefore, list of conditions for the rigid pavements had taken from foreign references like AASHTO and CRR. The princibles of rigid pavement design methods, had been investigated one by one in historical and by AASHTO and CRR design guides in details which are at last had been using up today and had been being a reference for the design guides in more countries. uiAt the beginning, with the help of searching the archives of 13th Highway District Official, there had pointed out present pavement structures. Here had been thought that all the material resources and material qualifications which are suitable for rigid pavement along these road sections, very carefully. By using AASHTO-86 design guide these sections were designed as a rigid pavement. For designed road sections, the starting of project is year 2000 and starting of constructing and analysis year is 2002. Analysis period for design of rigid pavement and financial comparison between present pavement structure in these sections and rigid pavement is 20 years. At the end of the thesis, there had been reached up a result with the help of comparative analysis. At the end, the state ways in Antalya and in near cities especially the section between Antalya-Manavgat- Alanya if there had been designed as a rigid pavement, at the phase of first conctruction cost and especially under the high traffic loads, there had determined very economically results. For the sections between Antalya-Burdur, Antalya-Korkuteli, although, the first constructing costs for rigid pavement were beared highly than flexible pavement, in the future it had thought that rigid pavements will be able to give economic and healty results. KEY WORDS: Flexible pavement, Rigid pavement, Concrete road, Effective modulus of subgrade reaction (k), California bearing ratio (CBR), Asphalt concrete, Subbase. COMMITTEE : Prof. Dr. İlhan SÜTAŞ Prof. Dr. Fikret Türker.' ". Asst. Prof. Dr. Mehmet SALTAN IV