Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Antalya yöresi türkülerinin söz varlığı

The presence of the words of the Antalya region's folk songs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 489016 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde, Antalya yöresi türkülerinin söz varlığı araştırılmıştır. Ayrıca Antalya ili ve ilçelerinin tarihi hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bir toplumun folklorik malzemesi olan türküler disiplinler arası bir çalışmayla yorumlanmaya çalışılmıştır. Antalya yöresine ait olan türküleri filolojik açıdan incelemeye ve Türk kültürü boyunca özellikli olan sözcükleri saptamaya çalışırken türkülerin ait olduğu coğrafi yerler hakkında da bilgiler edinerek türkülerin bağlamsal açıdan değerlendirilmesini de amaçladık. Tez çalışmasında Halk edebiyatı hocalarımızın alanlarına girmeden türkülerin söz varlığında yer alan sözcüklerin tarihsel gelişimlerini inceledik. Çalışmamızın ilk bölümünde, Antalya ili ve ilçelerinin tarihi bilgilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde türkülerde bulunan sözcükler filolojik bakımdan incelenmiştir. Özellikle türkülerde bulunan sözcükleri etimolojik ve morfolojik olarak ayrıntılı bir biçimde araştırma olanağı bulduk. İlgili sözcüklerin morfolojik ve fonetik açıdan ne gibi değişimlere uğradığı hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Sözcüklerin hangi söz varlığı içerisinde bulunduğu hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuç kısmında ise, Antalya türkülerinin içerikleri, daha çok hangi alanda sözcükler bulundurduğu hakkında özetleyici bilgiler verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Antalya Türküleri, Söz Varlığı, Eski Türk Dili, Etimoloji.

Summary:

This thesis is about vocabs in folk songs in Antalya region. Also is giving information about central Antalya and its region. Folk songs which are the traditional materials of society, is going to explain with interdisciplinary research. We try to examine folk musics of Antalya region with the view of filology and also try to define the words which have specialities in Turkish culture. In addition to this we aimed to have information about geographical sources of these folk musics and evaluate them contextually. Beside that we analysis the historical development of words which used in these folk musics. When we did this we tried to don't interference the field of folk literature. In the first section of this research, we are going to give information about Antalya and its region. Second section is about words which used in folk musics. They analysed in the sense of philology also sense of etymology and morphology. In addition we are going to give short notes about the evolution of words phonetically and morphologically. Additively giving information about vocabs of the words which used in that folk musics. In conclusion, we are going to touch on contents of that folk musics and determine fields of them. Key Words: Antalya Folk Musics, Vocabs, Old Turkic Language, Etymology.