Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Antenna patterns for detecting slowly moving targets in two channel GMTI processing

İki kanal GMTI işlemede yavaş hedeflerin tespiti için anten örüntüleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268464 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ground Moving Target Indicator (GMTI) is a well-known and widely used signal processing method in airborne and spaceborne radars. In airborne radar and GMTI literature, many radar designs and signal processing techniques have been developed to increase the detection and estimation performance under heavy interference conditions. The motion of the aircraft on which the radar is mounted, high altitudes and ranges, targets with low radar cross sections and slowly moving targets complicates the problem of localization and observation of moving targets on a huge area of interest. In order to overcome these problems, engineers developed more complex radar hardwares with many receiver channels and signal processing algorithms. Multi-channel receivers provide adaptive digital beam-forming and adaptive Doppler processing capabilities. However, designing a cost efficient and light multi-channel receiver and a signal processing unit, which can handle a huge amount of received data from multi channels, is a difficult task to accomplish. Therefore, this thesis aims to propose non-adaptive antenna beams to reduce the number of channels to two in GMTI processing. This reduction yields a simplification both in receiver structure and signal processing unit. The measure of excellence of these propositions will be the ability to detect slowly moving targets with nearly optimum performance.

Summary:

Hareketli Yer Hedeflerinin Tespiti (GMTI), oldukça bilinen ve hava ve uzay platformu radarlarında geniş ölçüde kullanılan bir yöntemdir. Hava platformu radar ve GMTI literatüründe, ağır girişim koşullarında tespit ve kestirim performansını arttırmak için birçok radar tasarımı ve sinyal işleme tekniği geliştirilmiştir. Radarın bulunduğu platformun hareketi, yüksek irtifa ve menziller, düşük radar kesit alanlı ve yavaş hareket eden hedefler, hareketli hedeflerin büyük bir ilgi alanında gözlemlenmesini ve konumunun belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Mühendisler bu sorunların üstesinden gelmek için çok kanallı almaç içeren karmaşık radar donanımları ve sinyal işleme algoritmaları geliştirmiştir. Çok kanallı almaç, uyarlamalı huzme biçimlendirme ve uyarlamalı Doppler işleme yeteneği sağlamaktadır. Ancak, uygun maliyetli ve hafif bir çok kanallı almaç ile bu almaçlardan gelen yüksek miktardaki veriyi yönetebilecek bir sinyal işleme birimi tasarlamak zorlayıcı bir iştir. Bu nedenle bu tez, uyarlanabilir olmayan anten huzmeleri önererek GMTI sisteminde kanal sayısını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu azaltma almaç yapısında ve sinyal işleme biriminde sadeleşme sağlamaktadır. Önerilen anten huzmelerinin başarımları, yavaş hedefleri optimuma yakın bir performansla tespit etme yetenekleri ile ölçülecektir.