Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı

Antimikrobiyal kimyasal maddelerin gökkuşağı alabalıklarındaki (oncorhynchus mykiss) akut toksisitelerinin belirlenmesi

Determination of acute toxicity of antimicrobial chemicals on rainbow trout (oncorhynchus mykiss)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360808 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırmada, temizlikte antimikrobiyal olarak kullanılan triclosan, chloroxylenol, methyloisothiazolinone ve boraksın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss; 9,08 ± 0,72 g) yavruları üzerine olan akut toksik etkileri belirlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, acute toxic effects of triclosan, chloroxylenol, methyloisothiazolinone and boraks, used as antimicrobial chemicals, were determined on Rainbow trout fingerlings (Oncorhynchus mykiss; 9,08 ± 0,72 g) The concentrations of triclosan, chloroxylenol, methyloisothiazolinone and boraks which killed %50 of the rainbow trout in 96 hours were found as 0,063 mg/L, 0,053 mg/L, 0,823 mg/L and >7 g/L, respectively Furthermore minimum inhibitory concentrations (MIC) of these chemicals were determined on Aeromonas caviae, Aeromonas hydrophila, Aeromonas salmonicida, Lactococcus garvieae, Lactococcus lactis lactis, Pseudomonas aeruginosa, Photobacterium damsela, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas luteola, Pseudomonas putida, Staphylococcus aureus, Vibrio anguillarium, Vibrio ordalii, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus and Yersinia ruckeri ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.