Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Artritli hastalarda parvovirüs B19 seropozitifliğinin ve parvovirüs B19 DNA'sının araştırılması

The detection of parvovirus B19 seropositivity and parvovirus B19 DNA in patients with arthritis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118457 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çocuklarda ve yetişkinlerde 5. hastalık, artrit ve aplastik anemi gibi hastalıklardan sorumlu olduğu bilinen parvovirüs B19'un romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün karakterli hastalıklarda rol oynayabildiği ileri sürülmektedir. Bu hastalıklarda parvovirus B19"un etyopatogenezdeki rolünü değerlendirmek amacıyla 20 erken sinovitli, 31 romatoid artritli hastadan eklem sıvısı ve birer ay ara ile kan örnekleri toplanmıştır. Çalışmada ayrıca hastalıklı kontrol grubu olarak 25 SLE'li, 25 osteoartritli hastadan ve sağlıklı kontrol grubu olarak 50 sağlıklı kişiden kan örnekleri toplanmıştır. Serum örneklerinde ELISA yöntemi ile parvovirus B19 IgM ve parvovirus B19 IgG tespiti, eklem sıvısı örneklerinde ise PZR yöntemi ile parvovirus B19 DNA araştırması yapılmıştır. Erken sinovit grubumuzda 3 hastada hem parvovirus B19 IgM, hem parvovirus B19 IgG hem de parvovirus B19 DNA saptanmış olup, sonradan bu hastalardan ikisine romatoid artrit, birine de SLE tanısı konulmuştur. Romatoid artrit grubunda 8 hastanın eklem sıvısında parvovirüs B19 DNA tespit edilirken, parvovriüs B19 DNA (+) saptanan hastalardan 4'ünde parvovirüs B19 IgM ve parvovirüs B19 IgG, diğer 4'ünde sadece parvovirus B19 IgG (+) olarak belirlenmiştir. Ayrıca hastalıklı ve sağlıklı kontrol gruplarında parvovirüs B19 IgM yanıtı saptanmamıştır. Çalışma sonuçlanınız; parvovirüs B19'un romatoid artrit etyopatogenezinde rolü olabileceğini iddia eden görüşlerle olgu düzeyinde paralellik göstermiş olsa da, gerek romatoid artrit gerekse diğer kronik inflamatuar ve otoimmünite ile karakterize romatizmal hastalıklarla parvovirüs B19 arasındaki etyopatogenez ilişkisine yönelik geniş serili yeni çalışmalara gereksinim olduğu görülmektedir.

Summary:

The detection of parvovirus B19 seropositivity and parvovirus B19 DNA in patients with arthritis It was asserted that human parvovirus B1 9 which was responsible from the fifth disease, aplastic anemia and arthritis can play a role in the autoimmune diseases like rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE). In order to evaluate the role of parvovirus B19 in the etiopathogenesis of these diseases, synovial fluids and blood specimens were collected from the 20 patients with early synovitis and 31 patients with RA at one month intervals. Blood specimens were collected also from 25 patients with SLE, 25 patients with osteoarthritis as the sickly control group and 50 healthy people as the healthy control group in this study. The detection of parvovirus B19 IgM and parvovirus B19 IgG were performed with ELISA method from serum specimens and the detection of parvovirus B19 DNA was performed with PCR method from synovial fluid samples. Parvovirus B19 IgM, parvovirus B19 IgG and parvovirus B19 DNA were found in the 3 patients of early synovitis group, later, 2 of the 3 patients were diagnosed as RA and one of the 3 patients was diagnosed as SLE. Parvovirus B19 DNA was detected in the synovial fluids of 8 patients in the RA group and, parvovirus B19 IgM and parvovirus B19 IgG were found in the 4 patients who were detected as parvovirus B19 DNA (+) and parvovirus B19 IgG were detected as positive in the other 4 patients. Also, parvovirus B19 IgM positivity was not detected in both of the control groups either with disease and healthy. Our study results seem to be in accordance with the opinions with the parvovirus B19 may have a role in the etiopathogenesis of RA in the case level, new extended serial studies were needed related with the etiopathogenesis relation of parvovirus B19 and rheumatic diseases characterised with RA and other chronic inflamatuar and autoimmunity.