Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Asetilsalisilik asidin amino asitler ve amino alkollerle yeni türevlerinin sentezi

Synthesis of new acetylsalicyclic acid derivatives via amino acids and amino alcohols

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 510599 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dönmez, B Asetilsalisilik Asidin Amino Asitler ve Amino Alkollerle Yeni Türevlerinin Sentezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Temel Bilimleri Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018 Bu çalışmada, 2-(alkilkarbomil)fenil asetat (9-11, 16, 17) ve 2-hidroksi-N-alkilbenzamit (12-15, 18, 19) yapısında toplam 11 bileşiğin sentezi yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Dönmez, B Synthesis of New Acetylsalicyclic Acid Derivatives Via Amino Acids and Amıno Alcohols, Hacettepe University Health Sciences Institute M Sci Thesis in Basic Pharmaceutical Sciences, Ankara, 2018 In this study, total 11 compounds namely 2-(alkylcarbomyl)phenylacetate (9-11, 16, 17) and 2-hydroxy-N-alkylbenz-amide (12-15, 18, 19) were synthesized ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.