Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yer Sistem Bilimi Anabilim Dalı

Assessment of the role of nuclear power on energy policies and climate change mitigation strategies of developing countries

Gelişmekte olan ülkelerin enerji politikalarında ve iklim değişikliği azaltımı stratejilerinde nükleer enerjinin rolünün değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 642393 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nuclear energy is considered as one of the climate change mitigation options in the energy supply sector by substituting electricity generated from base load fossil fueled power plants reducing GHG emissions. Internalizing the costs of CO2 emissions provides an additional economic incentive for investment in nuclear energy both in developed and developing countries. While developed countries with stable energy demand are focused on the robustness and resilience of their energy systems, the priority of developing countries continues to be the strengthening of energy security in order to supply their increasing energy demand. Climate change is one of the major global commons problems of our society which requires long-term and ambitious strategies in order to transform the socioeconomic development to low-carbon energy pathways. The role of nuclear energy in transformation of the energy sector has been assessed by the climate change community on regional and global scales using various integrated assessment models. However there is a gap between the results of these studies and the quantitative commitments of countries for climate change mitigation in their NDCs submitted to the UNFCCC resulting in higher GHG emissions. In this study I show that the role of low-carbon energy supply options for climate change mitigation depends on global socioeconomic development pathways especially for developing countries already facing a transition in their economies and energy systems. The role of nuclear energy for supplying the electricity required for developing countries is dependent on global socio-economic pathways supporting investment in most stringent GHG emissions scenarios. Expert elicitation was used for MCA of energy supply system modeling results by integrating CO2 emissions from power sector, flexibility of the electricity grid to supply peak load demand, change in welfare from carbon tax and transfer of revenues for subsidizing renewable energy, and the total discounted energy system costs. The results show that for the second commitment period of the Paris Agreement, the role of nuclear energy is for supporting the transition of the energy system to a low carbon future for both green transformation and regional rivalry scenarios.

Summary:

Nükleer enerji, sera gazı emisyonlarını azaltan baz yük fosil yakıtlı enerji santrallerinden üretilen elektriğin yerini alarak enerji tedarik sektöründeki iklim değişikliğini azaltma seçeneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. CO2 emisyon maliyetlerinin içselleştirilmesi, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde nükleer enerjiye yatırım için ek bir ekonomik teşvik sağlar. İstikrarlı enerji talebi olan gelişmiş ülkeler enerji sistemlerinin sağlamlığına ve dayanıklılığına odaklanırken, gelişmekte olan ülkelerin önceliği artan enerji talebini karşılamak için enerji güvenliğinin güçlendirilmesi olmaya devam etmektedir. İklim değişikliği, sosyoekonomik kalkınmayı düşük karbonlu enerji yollarına dönüştürmek için uzun vadeli ve iddialı stratejiler gerektiren toplumumuzun en büyük küresel ortak sorunlarından biridir. Nükleer enerjinin enerji sektörünün dönüşümündeki rolü, iklim değişikliği topluluğu tarafından çeşitli birleşik değerlendirme modelleri kullanılarak bölgesel ve küresel ölçeklerde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmaların sonuçları ile ülkelerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine sundukları ulusal taahhütlerde iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik nicel taahhütleri arasında daha yüksek sera gazı emisyonu ile sonuçlanan bir boşluk vardır. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin azaltılması için düşük karbonlu enerji arz seçeneklerinin rolünün, özellikle ekonomilerinde ve enerji sistemlerinde bir geçişle karşı karşıya olan gelişmekte olan ülkeler için küresel sosyoekonomik kalkınma yollarına bağlı olduğunu gösterdim. Nükleer enerjinin gelişmekte olan ülkeler için gerekli elektriğin sağlanmasındaki rolü, en katı sera gazı emisyonları senaryolarına yatırımı destekleyen küresel sosyoekonomik yollara bağlıdır. Enerji sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonları, elektrik şebekesinin pik yük talebini karşılamak için esnekliği, karbon vergisinden refah değişikliği ve yenilenebilir enerjinin sübvanse edilmesi için gelir aktarımı ve toplam indirimli enerji sistemi maliyetleri entegre edilerek enerji tedarik sistemi modelleme sonuçlarının çoklu kriter analizi için uzman değerlendirmesi kullanılmıştır. Sonuçlar, Paris Anlaşması'nın ikinci taahhüt dönemi için nükleer enerjinin rolünün, hem yeşil dönüşüm hem de bölgesel rekabet senaryoları için enerji sisteminin düşük karbonlu bir geleceğe geçişini desteklemek olduğunu göstermektedir.