Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

Atatürk Dönemi'nde Şükrü Kaya'nın siyasi hayatı (1923-1938)

The political life of Şükrü Kaya during the period of Atatürk (1923-1938)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 270140 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Şükrü Kaya, Atatürk Türkiyesi'nin (1923-1938) yönetimi ve Cumhuriyetin ideolojik inşasında, siyasi ve idari hayatındaki etkileri ile önemli bir yere sahiptir Uzun yıllar İçişleri Bakanlığı yaparak il ve yerel yönetimlerde birçok yeniliklere imza atmıştır Atatürk Dönemi boyunca geliştirilen demokrasi, laiklik gibi fikirlerin oluşumunda ve Altı Ok'un hayata geçirilmesinde, Kaya'nın katkıları kayda değerdir Şükrü Kaya, şehir, belediye ve köylerin gelişimi için önemli kararları hayata geçirmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Şükrü Kaya has an important role in the management of Atatürk?s Turkey (1923-1938) and in the ideological formation of the Republic He achieved many innovations in tne cities and local administrations as the Minister of the Interior for years Kaya?s contributions are magnificient in terms of the formation of ideas such as democracy, secularism developed in the Period of Atatürk and of implementing Altı Ok (Six Arrows) Şükrü Kaya effectuated important decisions for the improvement of cities, municipalities and villages ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.