Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çankaya Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Authentication mechanism of Electronic Health Record (EHR) in the cloud

Bulut üzerinde Elektronik Sağlık Kayıtların kimlik denetimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 424147 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Electronic health record (EHR) is a system that contains patients' complete medical related records from birth to death. These records consist of diagnoses, medications, laboratory tests, and results. The records are created by the patients and accessed by health providers such as doctors, nurses, pharmacies, etc. The advantages of using cloud computing has helped the health organizations to dispense the local servers and shift all their data to the cloud, which helped them save space, energy, and cost, as well as provide the benefit of accessing the data by patients and healthcare providers from anywhere at any time. Exchanging medical records in the cloud, however, has threatened the security and privacy of e-health systems where the authentication, access control, and integrity of the medical records are the main challenges in e-health clouds. In this thesis, we study the authentication mechanism of an EHR system and investigate an improved version using attribute based encryption ABE. Patients have full control over their medical records which are stored in a semi trusted servers. The system also works on access policies in case of emergency.

Summary:

Elektronik sağlık kayıtları doğumdan ölüme kadar, hastaların tüm tıbbi kayıtlarını içeren bir sistemdir. Bu tıbbi kayıtlar teşhisler, reçeteler, ilaçlar, laboratuvar testleri ve sonuçlarından oluşmaktadır. Kayıtlar hastalar tarafından oluşturulur ve doktorlar, hemşireler, eczaneler vb sağlık hizmeti sağlayanlar tarafından erişilir. Bulut bilişim teknolojisi sağlık organizasyonlarının yerel sunucular dan vazgeçmelerini, verilerini buluta alarak, enerji ve maliyet tasarrufu yapmalarını sağladı. Tüm bunların yanı sıra hastalar ve sağlık hizmeti verenler için verilere her zaman ve her yerden erişme imkânı sağladı. Ancak, tıbbi kayıtların bu şekilde kullanımı e-sağlık sisteminin güvenliğini ve gizliliğini tehdit etmektedir. Bulut bilişim teknolojisinin e-sağlık sisteminde kullanılması için sağlaması gereken temel zorunluluklar kayıtların doğrulanması, erişim kontrolü ve bütünlüğüdür. Bu çalışmada, bir ESK (Elektronik Sağlık Kayıtları) sisteminin kimlik doğrulama mekanizmasını inceleyip ABE şifreleme mekanizmasını temel alan geliştirilmiş bir ESK sistemini inceliyoruz. Hastalar kısmen güvenilen sunucularda saklanan tıbbi kayıtları üzerinde tam kontrole sahip olacaktır. Önerilen sistemde, aynı zamanda acil durumlarda erişim ilkeleri üzerinde de çalışılmıştır.