Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Authentication of space: The photograph as a raw material for architectural production

Mekanı özgünleştirmek: Mimari üretimin değerlendirilmesinde mimari bir malzeme olarak fotoğraf

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255457 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis is a critical reconsideration of the relationship of architectural production with its unique mode of representation: ?photography.? Photography has been interpreted essentially as a technique and a visual medium to document architecture in general. The ?photograph,? in this sense, is regarded as a representational form of documentation and an artistic and material expression of architecture. Besides this conventional value, this study argues that photography not only provides a new medium for the reinterpretation of architectural space, but also a new material and technique for architectural production. In this respect, this study discusses photography as an emerging tool for architecture in which the photograph is conceived as a raw material. As in the manufacturing of a raw material in an industrial process, the main argument of this study is that as long as a photograph is processed with required components, it contributes to architectural production in a comparable manner. Even it has the potential to produce architectural space in its own right.To understand the nature of this architectural space supported by a variety of physical and non-physical characteristics of photography, this study compares two different ways of architectural production with the aid of photographs. Starting with the assumption that there is a radical change in the conception of photography in architecture from an immaterial quality to material essence, this study argues that the photograph is a raw material that can be used to authenticate architectural space from the initial idea to the built object. Therefore, drawing attention to the changed value of photography for architecture over time, the aim of this study is to establish a critical framework to understand and discuss this contemporary function of photography in architecture.

Summary:

Bu tez, mimari üretimin gösterim biçimlerinden biri kabul edilen fotoğrafın, mimari ürün ile olan ilişkisinin eleştirel bir incelemesidir. Fotoğraf, genel olarak mimarlığı belgelemek için kullanılan teknik ve görsel bir ortam olarak yorumlanabilir. Kendi çerçevesi içerisinden bakıldığında tekniğin elverdiği koşullar doğrultusunda nesnel ve işlevsel olduğu kadar estetik bir değer de taşıyan fotoğraf, mimari imge söz konusu olduğunda, salt belge olma değerinin ötesinde bir temsil değeri kazanır. Bu değer doğrultusunda ise mimari bir temsil nesnesi olarak kullanılabileceği gibi, mimarlığın sanatsal ve maddesel bir ifadesi olarak da algılanabilir, hatta fotoğrafın mimarlık için rolünün, kendi maddesel varlığıyla da mimari üretimin bir parçası olduğunu tanımlayan bir yaklaşım öne sürülebilir. Bu gözle yeniden ele alınan fotoğraf, mimari bir malzeme olarak da kabul edilebilir. Bu nedenle bu çalışma, bilinen işlev ve değerinin ötesinde fotoğrafın, mimarlığın yeniden yorumlanmasını sağlayan bir ortam olduğunu kabul etmekle kalmaz, aynı zamanda, mimari üretim sürecinde yaygın olarak kullanılan yeni bir malzeme ve baskı tekniği olduğunu da iddia eder. Fotoğrafın değişen değerine dikkat çekip inceleyen bu tezde ise, bu bulgular doğrultusunda fotoğraf, mimari üretim için henüz işlenmemiş bir malzeme olarak tartışılacaktır.Mimarlığın algılanma biçiminde maddesel olmayandan, maddesel olana önemli bir değişimin olduğunu varsayarak başlayan bu tez, fotoğrafın bir malzeme olarak başlangıç fikrinden, inşa edilmiş nesneye kadar her türlü mimari mekanı özgünleştirebileceğini öngörür. Bu bulgular doğrultusunda ise fotoğrafın zaman içerisinde değişen değerine dikkat çekerek inceleyen bu tezin amacı, fotoğrafın mimarlıktaki yeni beliren bu rolünü tartışabilmek adına eleştirel bir çerçeve oluşturmaktır.