Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü

Automatic reconstruction of photorealistic 3-D building models from satellite and ground-level images

Fotogerçekçi 3-B bina modellerinin uydu ve yer seviyesi görüntülerinden otomatik olarak geriçatılımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 285604 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study presents an integrated framework for the automatic generation of the photorealistic 3-d building models from satellite and ground-level imagery First, the 2-d building patches and the corresponding footprints are extracted from a high resolution imagery using an adaptive fuzzy-genetic algorithm approach Next, the photorealistic facade textures are automatically extracted from the single ground-level building images using a developed approach, which includes facade image extraction, rectification, and occlusion removal Finally, the textured 3-d building models are generated automatically by mapping the corresponding textures onto the facades of the models The developed 2-d building extraction and delineation approach was implemented on a selected urban area of the Batikent district of Ankara, Turkey The building regions were extracted with an approximate detection rate of 93% Moreover, the overall delineation accuracy was computed to be 3 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, uydu ve yer seviyesinden çekilmiş görüntülerden fotogerçekçi üç boyutlu bina modellemesini otomatik olarak yapmayı sağlayan bütünleşik bir yapı önerilmektedir İlk önce, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden uyarlamalı bulanık-genetik algoritma yaklaşımı kullanılarak iki boyutlu bina bölge ve ayak izi çıkarımı gerçekleştirilir Daha sonra, tekli yersel bina görüntüsünden; yüz görüntüsü çıkarımı, rektifikasyon ve engel giderme adımlarından oluşan bir yaklaşım kullanılarak fotogerçekçi yüz dokuları otomatik olarak çıkarılır Son olarak, ilgili yüz dokularının model cephelerine kaplanması ile doku kaplı üç boyutlu modeller otomatik olarak üretilir İki boyutlu bina bölge ve ayak izi çıkarımı yaklaşımı Türkiye'de Ankara'nın Batıkent bölgesinden seçilmiş kentsel bir alan üzerinde uygulanmıştır Bina bölgeleri yaklaşık %93'lük bir tespit oranı ile çıkarılmıştır Bina sınırlarının çıkarılma doğruluğu ise 3 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.