Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Autonomous vehicles: Evaluation of traffic management strategies in the case of an incident

Otonom araçlar: Bir kaza durumunda trafik yönetim stratejilerinin değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 503305 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Since the invention of the first automobile, many inventions and innovations relevant to the automobiles and automobile technologies have been made in the automotive sector. As the traffic congestion becomes a worldwide problem, many studies have been conducted to determine and improve the issues. Autonomous vehicle technology is a breakthrough idea of 2000's. Since the technology was invented, investments and developments on this subject are made continuously. Autonomous vehicles are expected to change the traffic models completely in the near future. In this thesis, it is aimed to determine the benefits and the disadvantages of autonomous vehicles where they are in a network under traffic management strategies in the case of an incident, which causes a lane to be closed for a given period. PARAMICS, the program used for the simulation model, is a microscopic traffic simulator that enables to input different calibration properties for vehicles and routes. A simulation model was specifically created for this research where Lane Control Signals (LCSs) at 2 different locations are present. It evaluates the average travel times and average speeds of the vehicles in the case of an incident for 90 different scenarios while also introducing autonomous vehicles into the system. In the simulation model, the best improvements are observed when the traffic demand is 3000 vehicle/hour for three lanes of the network. As the autonomous vehicle ratio changes from %0 to %100 on the network, without a LCS implementation, which is the best scenario, autonomous vehicles improve the average travel time by %20.26 and the average speed by %25.38. In the best scenario, where human-driven vehicles are evaluated only, LCS improves the average travel time by %16.05 and the average speed by %19.08. When LCS and autonomous vehicles are simultaneously introduced to the network, in the best scenario, which is also the best scenario among all the scenarios of the simulation model, the average travel time reduces by %21.33 and the average speed increases by %27.08.

Summary:

Dünyada ilk otomobil icat edildiğinden beri, arabalara ve araba teknolojilerine ilişkin birçok buluşlar ve inovasyonlar otomotiv sektöründe yapılmıştır. Trafik sıkışıklığının dünya çapında bir problem olması ile bu durumun sebeplerini gözlemlemek ve bu durumu geliştirmek için pek çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Otonom araç teknolojisi 2000'li yılların en büyük buluş düşüncelerinden birisidir ve fikir ortaya atıldığından beri, bu konu üzerine yatırımlar ve geliştirmeler durmadan devam etmektedir. Otonom araçların yakın gelecekte trafik modellerini tamamen değiştirmesi beklenmektedir. Bu tezde, otonom araçların trafik yönetim stratejileri altında bulunan bir ağda bulunduğunda otonom araçların yararları ve dezavantajlarının belirlenmesi hedeflenmektedir Simülasyon modeli için kullanılan program, PARAMICS, araçların ve yolların farklı kalibre özelliklerinin girilmesini sağlayan bir mikroskobik trafik benzetim yazılımıdır. Bu araştırma için 2 farklı noktada Şerit Kontrol Sinyalleri bulunan bir benzetim modeli kurulmuştur. Bu model bir trafik kaza durumunda, ağa otonom araç katılımı sağlayarak, 90 farklı senaryo için araçların ortalama seyahat sürelerini ve hızlarını değerlendirmiştir. Simülasyon modelinde, en iyi iyileştirmeler trafik talebinin ağın üç şeridi için 3000 araç/saat olduğu durumda gözlemlenmiştir. ŞKS uygulaması olmadığı durumlarda, otonom araç oranı %0'dan %100'e doğru değiştikçe, en iyi otonom araç senaryosunda, otonom araçlar ortalama seyahat süresini %20.26 oranında ve ortalama hızı %25.38 oranında iyileştirmiştir. Otonom araçların bulunmadığı en iyi senaryoda, ŞKS ortalama seyahat süresini %16.05 ve ortalama hızı %19.08 oranında iyileştirmiştir. ŞKS ve otonom araçlar aynı anda ağa tanıtıldığında, aynı zamanda benzetim modelinin tüm senaryolarının en iyi senaryosu olan en iyi ŞKS ve otonom araç senaryosunda, ortalama seyahat süresi %21.33 oranında azalmıştır ve ortalama hız %27.08 oranında artmıştır.