Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Autopilot and guidance algorithms for infrared guided missiles

Kızılötesi güdümlü füzeler için otopilot ve güdüm algoritmaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199093 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAUTOPILOT AND GUIDANCE ALGORITHMSFOR INFRARED GUIDED MISSILESKILIÇ, Kayhan ÇağlarM S , Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof Dr Zafer ÜnverCo-Supervisor: Prof Dr Kemal LeblebicioğluDecember 2006, 129 pagesGuided missiles are among the most effective threats against air platforms Aircraftand helicopter losses in the last decades were mostly due to guided missiles, 70% ofwhich were infrared guided missiles Today, there are as many as 500,000 shoulder-fired missiles in military arsenals around the world, whose guidance algorithmsenable them to track the desired trajectories very precisely ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZKIZILÖTESİ GÜDÜMLÜ FÜZELER İÇİNOTOPİLOT VE GÜDÜM ALGORİTMALARIKILIÇ, Kayhan ÇağlarYüksek Lisans , Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof Dr Zafer ÜnverOrtak Tez Yöneticisi: Prof Dr Kemal LeblebicioğluAralık 2006, 129 sayfaGüdümlü füzeler, hava platformlarına karşı kullanılan en etkin tehditlerden biridir Son yıllardaki uçak ve helikopter kayıplarının çoğuna, yüzde 70'i kızıl ötesi güdümlüolan füzeler sebep olmuştur Bugün dünya genelindeki askeri cephanelerde, 500,000kadar omuzdan atılabilir füze bulunmaktadır Bu füzelerin güdüm algoritmaları,belirtilen rotaların çok düşük hata oranları ile izlenebilmesini sağlamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.