Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı

Avrupa Birliği limanlarında yeni denetim rejimi ve Türkiye'nin bayrak devleti performansına etkilerinin araştırılması

The new inspection regime in european union ports and the research of it's effects on Turkey's flag state performance

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360936 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmada, 2011 yılında Avrupa limanlarında yürürlüğe girmiş olan Yeni Denetim Rejimi'nin getirdiği yenilikler ve Türk denizciliğine üzerinde doğurduğu etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır 20 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this study is to review the new approach to Port State Control in EU waters and the effects on Turkish shipping exerted by the New Inspection Regime when it entered into force in 2011 From the beginning of the 20th century, many conventions and regulations have been adopted to promote maritime safety, to prevent ship accidents and to protect the marine environment ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.