Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı

Avrupa'da Müslümanlar ve İslamofobi (Hollanda örneği)

Muslıms in Europa and İslamophobia (The case of Holland)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 249619 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma Avrupa'daki Müslüman göçmenleri ve İslam korkusu ve endişesi anlamlarına gelen İslamofobi olgusunu ele almaktadır. 11 Eylül saldırılarıyla beraber hızla yükselişe geçen İslam korkusunu Hollanda örneğinde incelemektedir. İslamofobi olgusu, ABD'de ve Avrupa'da 11 Eylül saldırılarıyla birlikte yükselişe geçmesine karşın, tarihi arka plana sahip bir olgudur. Batı dünyası ile Müslüman dünya arasındaki gerilimlerin ve mücadelelerin günümüzdeki neticesi olarak İslamofobi, soğuk savaş sonrası dünya ölçeğinde tehlikeli boyutlara ulaşan bir problemdir. Saldırıların ABD'de olmasına rağmen, İslamofobik tutumların daha çok Avrupa'da görülmesi dikkatlice değerlendirilmesi gereken bir husustur.Anahtar Kelimeler: İslamofobi, Avrupa, İslam, Yabancı düşmanlığı

Summary:

This thesis is concerned with Muslim immigrants in Europe and with Islamophobia which means fears or anxieties about Islam. It studies fear of Islam, which increased rapidly with 9/11 attacks, by focusing on the existence and development of the concept in Holland. Although Islamofobia increased in Europe and the USA after the 9/11 attacks, it has a historical background. Being the contemporary result of the struggles and tensions between the West and the Muslim World, Islamofobia has become a global problem with dangerous dimensions in the post-cold war era. The fact that although the said attacks took place in the USA the Islamophobic attitudes are more often seen in Europe is a point that must be taken into minute consideration.Keywords: Islamophobia, Europa, Islam, Xenophobia