Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı

Bademağacı ilk Tunç Çağı çanak çömleği

The early Bronze Age pottery of Bademağaci

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 535534 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Antalya'nın 50 km. kuzeyinde yer alan Bademağacı Höyüğü'nde 1993-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi adına Prof. Dr. Refik Duru başkanlığında yapılan kazılar kapsamında İlk Tunç Çağı II'nin 3 yerleşme evresinden (İTÇ II/3-1) ele geçirilen çanak çömlek bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Antalya Arkeoloji Müzesi'nde saklanmakta olan söz konusu malzeme, hamur, pekişme, yüzey-astar renkleri, pişme ve yapım teknikleri dikkate alınarak sekiz farklı mal grubuna ayrılmıştır. Bunun yanında çanak çömlekler, önce ana tipler, sonra da dudak, ağız, boyun ve gövde farklılıkları göz önünde bulundurularak alt tiplere bölünmüş, tutamak, kulp, dip, kaide, ayak, emzik ve bezemeli gövde parçaları da çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, Bademağacı İlk Tunç Çağı II çanak çömleği, Burdur Çevresi ve daha uzak komşu bölgelerde yer alan merkezlerin malzemesiyle karşılaştırılmış ve çömlekçiliğe dayalı ilişkiler aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Summary:

Bademağacı Höyük is located 50 km north of Antalya. The subject of this thesis is the ceramic assemblage discovered in three phases of the Early Bronze II (EBA II/3-1) of Bademağacı Höyük during 1993-2010 excavations under the directorship of Professor Refik Duru, on behalf of Istanbul University. The collection, now kept in the Antalya Museum depots, is divided into eight different ware-groups based on their material, paste, consistency, surface-slip coloring, firing and production technologies. Besides this categorization, the pottery is divided primarily into several major types followed by sub-categories according to the variations in rim, neck, and body. Lug, handle, base, stand, foot, spout and decorated body fragments are also examined in this study. In this thesis, Bademağacı Early Bronze II pottery is compared with the settlements around the environs of Burdur and its neighboring regions to shed light on interactions related to pottery.