Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fırat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı

Bakır sülfat uygulanan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum,1792)'nda bazı immun ve antioksidan parametrelere Spirulina'nın etkisinin araştırılması

Investigation on the effects of Spirulina on some immun and antioxidant system parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum,1792) exposed to copper sulfate

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 386159 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tıbbi bitkiler veya bitki ekstraktlarının balık hastalıklarının kontrolü için kullanımı yeni bir akım olarak düşünülebilir, antibiyotik direnç problemlerinin üstesinden gelinebilir ve antibiyotiklerin kullanımındaki aynı sonuçlar elde edilebilir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Using medicinal plants or plant extracts can be considered as a novel trend for control of fish diseases and hoping to achieve the same results as in the use of antibiotics and to overcome the problem of antibiotic resistance The aim of this study is mainly focused to evaluate of effect of spirulina on antioxidant and immune system of rainbow trout In this study; with average 99 20 g ± 9 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.